Rząd Beaty Szydło przyjął tak zwaną „małą ustawę o innowacyjności”. Nowe przepisy gwarantują innowacyjnym przedsiębiorcom niższe podatki, łatwiejszą komercjalizację wynalazku oraz zwolnienie z części kosztów uzyskania patentu.

Projekt ustawy przedłożył minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Szczegóły ustawy

Ustawa znosi podatek dochodowy od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli odpisać od podatku 50% kosztów uzyskania patentu. Dodatkowo koszty na działalność badawczo rozwojową (B+R) będą mogły być odliczane aż przez 6 lat (wcześniej 3 lata).

Uproszczeniu ulec mają również procedury. Uelastycznione zostaną zasady komercyjnego wykorzystania posiadanej infrastruktury badawczej i wynalazków. Zniesiony zostanie maksymalny pięcioletni okres, w którym wynalazcy mogą czerpać zyski z komercjalizacji.

Zmiany te mają oczywiście stymulować współpracę nauki z biznesem, a co za tym idzie wzmocnić polską gospodarkę.

Rząd realizuje „Plan Morawieckiego”

Nowe przepisy są preludium do wprowadzania w życie planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, potocznie zwanego „Planem Morawieckiego”. O planie ministra rozwoju pisaliśmy tutaj.

Rozwiązania te mają wyrwać Polskę z pułapki średniego rozwoju, o którym w swoim expose mówiła premier Beata Szydło. Osiągnąć to można dzięki oparciu gospodarki na wiedzy i małych, innowacyjnych przedsiębiorstwach.

Plan Morawieckiego współgra ze strategią Unii Europejskiej „Europa 2020”, w ramach którego Polska zobowiązała się do zwiększenia nakładów na B+R w 2020 roku do 1,7% PKB (0,94% w 2014 roku).

Rząd szacuje, że koszty wprowadzania w życie nowych przepisów sięgną 5,6 miliarda złotych. MNiSW już zapowiada kolejną, większą ustawę, której projekt ma zostać przedstawiony przed końcem bieżącego roku.

/RT