Minte.ai, insurtech z portfela JR HOLDING, wdraża rozwiązanie, które dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji może zrewolucjonizować proces likwidacji szkód ubezpieczeniowych pod względem szybkości i jakości. Oprogramowanie Minte.ai wdrożone produkcyjnie w grudniu ubiegłego roku, pozwoliło Grupie UNIQA znaleźć się na czele firm ubezpieczeniowych, jeśli chodzi o innowacyjne podejście do obsługi roszczeń osobowych.

AI przeanalizuje dokumentację medyczną i oczeni roszczenie

Narzędzie opracowane przez Minte.ai automatyzuje analizę dokumentacji medycznej przesłanej przez klienta firmy ubezpieczeniowej: odczytuje ją, porządkuje i przeprowadza na jej podstawie ocenę roszczenia. Jako wynik tej analizy, Minte.ai określa podstawę wypłaty odszkodowania zgodnie z warunkami umowy (bądź stwierdza jej brak) oraz ustala parametry wypłaty (np. procent uszczerbku na zdrowiu czy długość pobytu w szpitalu).

– Nasze rozwiązanie pozwala na transparentną automatyzację oceny szkód osobowych w zakresie ubezpieczeń na życie i majątkowych: uszczerbku na zdrowiu, pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji oraz ciężkie zachorowania – powiedział Romuald Paprzycki, CEO Minte.ai.

Według UNIQA, dzięki technologii Minte.ai, średni czas likwidacji szkody w przypadku uszczerbku na zdrowiu skrócił się do niespełna 5 minut. W najbliższym czasie wykorzystanie Minte.ai w UNIQA ma zostać rozszerzone o obsługę roszczeń z tytułu umów dodatkowych, dotyczących leczenia szpitalnego, operacji chirurgicznych i poważnych zachorowań.

– Opracowane przez nas rozwiązanie pozwala firmom ubezpieczeniowym zaoszczędzić znaczne środki w każdym miesiącu działania oprogramowania. Potwierdza to pierwsze wdrożenie produkcyjne i przeprowadzone już testy u kolejnych kontrahentów. Minte.ai przynosi ogromną wartość dodaną swoim klientom nie tylko w zakresie oszczędności kosztów operacyjnych, ale również podniesienia jakości obsługi klienta. Nie bez znaczenia są również dostarczane przez Minte.ai ustrukturyzowane dane medyczne, które mogą w dalszej kolejności zostać wykorzystane przez TU do optymalizacji produktów ubezpieczeniowych – dodał Romuald Paprzycki, CEO Minte.ai.

Modele Minte.ai dostarczą wyjaśnienie powodu decyzji

Modele Minte.ai zostały przygotowane przez łączony zespół lekarzy-orzeczników, specjalistów AI i programistów systemów core’owych. Cechą wyróżniającą modele AI opracowane przez Minte.ai, jest to, że oprogramowanie – oprócz danych dotyczących wypłaty – dostarcza wyjaśnienie powodu decyzji, oparte o umowę zawartą pomiędzy ubezpieczonym a TU. Technologia może być również zastosowana do produktów ubezpieczeniowych dopiero wchodzących do sprzedaży, co odróżnia ją od standardowych modeli uczenia maszynowego.

– Każda wydawana decyzja ubezpieczeniowa musi być uzasadniona, zatem zastosowanie typowych metod uczenia maszynowego proponujących kwotę wypłaty przestało być wystarczające – wyjaśnia Tomasz Tarkowski, dyrektor zarządzający Pionu Odszkodowań i Świadczeń w UNIQA.

W oprogramowaniu Minte.ai położono szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych ubezpieczonych. Cały proces przetwarzania danych jest zabezpieczony i odbywa się w środowisku informatycznym klienta, dzięki czemu wrażliwe informacje nie opuszczają infrastruktury IT towarzystwa ubezpieczeniowego. Proces spełnia więc wymagania RODO i KNF.

Minte.ai to startup tworzący modele AI przetwarzania dokumentacji medycznej na potrzeby medycyny ubezpieczeniowej, a w szczególności automatyzacji i wsparcia likwidacji szkód osobowych. Technologia rozwijana była od początku 2020 r. w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i została zweryfikowana przeprowadzonymi projektami PoC. Wersja produkcyjna została ukończona w 2023 r. i z sukcesem wdrożona przez UNIQA TUnŻ.

JR HOLDING ASI S.A. to największy inwestor Minte.ai, spółka notowana od 2012 r. na NewConnect, a od marca 2024 na głównym rynku GPW, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej i biotechnologicznej, deeptech, przemysłu kosmicznego i nowoczesnych mediów.