NUADU to oparte o dane spersonalizowane środowisko nauczania (Data Driven Personalized Learning Environment), w którym osadzone są zasoby dydaktyczne (ćwiczenia i baza wiedzy zgodna z podstawa programową) oraz unikalne mechanizmy logiki systemu (pozwalające na tworzenie adaptywnych ścieżek edukacyjnych). Środowisko zarządza weryfikacją poprawności rozwiązywanych zadań, dynamicznie dopasowuje poziom ich trudności do stanu wiedzy ucznia oraz na bieżąco informuje zarówno ucznia, jak i nauczyciela o postępach w nauce.

Rozwiązanie NUADU dostarczane jest w postaci modelu SaaS (“software as a service”), co minimalizuje trudności związane z instalacją i późniejszymi aktualizacjami. Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne oraz desktopy. Obecnie z powstałego w 2016 roku systemu, w Polsce skorzystało 80 000 dzieci w ponad 200 szkołach. Dodatkowo, w wyniku wygranego przetargu NUADU jest wdrażane na szeroką skalę w Gdyni. Wkrótce 11 000 uczniów i 2 000 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów zasili szeregi użytkowników rozwiązania. Oprócz Polski, na świecie NUADU posiada ponad 45 000 aktywnych i płacących za dostęp użytkowników. Wielu z nich pochodzi z krajów azjatyckich takich jak Singapur, Tajlandia, Malezja, Filipiny, Indonezja.

Środki z myślą o dalszym podboju Azji

Pieniądze pozyskane od funduszu Luma Ventures zostaną przeznaczone na dalszy rozwój produktu, ze szczególnym naciskiem na możliwości personalizacji systemu opartych na sztucznej inteligencji i machine learning oraz na ekspansję na rynki Dalekiego Wschodu.

– Rozwijamy się bardzo dynamicznie, już w pierwszej połowie 2018 roku osiągnęliśmy niemal czterokrotność przychodu z poprzednich 12 miesięcy. Nasza aplikacja została dobrze przyjęta na rynkach azjatyckich, które charakteryzują się szybką implementacją rozwiązań z zakresu nowych technologii w edukacji. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszej obecności w Azji – komentuje Paweł Czech z NUADU.

Luma Ventures to fundusz skupiający się na projektach, które oferują rozwiązania skupiające się na budowaniu wartości biznesowej dzięki nauce o danych. Fundusz wspiera firmy niezależnie od branży czy modelu biznesowego, a potencjalnych celów inwestycyjnych szuka nie tylko w Polsce ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Jednym z fundamentów działania Luma Venture jest szerokie wsparcie poza-finansowe dla start-upów, które pozwala na wspólne wypracowywanie lepszych rozwiązań i zwiększanie prawdopodobieństwa sukcesu przedsięwzięcia.

Strategia rozwoju NUADU nie kończy się na intensyfikacji działań w Azji. Aktualnie firma jest w trakcie ustanawiania obecności na rynku chińskim, a także uważnie bada dojrzały rynek Ameryki Północnej. Misją NUADU jest poprawa jakości edukacji poprzez wykorzystanie technologii, zapewnienie obiektywizmu, ogólnoświatowej dostępności oraz indywidualnego podejścia do uczniów. Realizacja tej misji zakłada zasięg globalny rozwiązania i NUADU zdaje się być na najlepszej drodze do realizacji tego celu.