Dynamiczny rozwój firmy sprawił, iż Polskie ePłatności stały się w pełni niezależnym agentem rozliczeniowym o statusie Krajowej Instytucji Płatnicznej

Polskie ePłatności mają już ponad 250 tys. terminali

– Już w 2023 roku przekroczyliśmy pułap 250 tys. terminali, na których procesujemy codziennie miliony transakcji – pięć lat temu mieliśmy o połowę mniej. Stale poszerzamy portfolio naszych usług dodanych, właśnie rozpoczynamy kolejne projekty związane z usługami finansowymi dla naszych Klientów. Uważamy, że wartością dla klienta jest spójna, szeroka i zintegrowana oferta – mówi Maciej Nowosielski, prezes zarządu Polskie ePłatności.

Status KIP efektem złożonej transformacji

Polskie ePłatności sp. z o.o. posiada obecnie status Krajowej Instytucji Płatniczej, jak również status Affiliate i Associate w Międzynarodowych Organizacjach Płatniczych Visa i MasterCard. Ponadto, w wyniku zmian przez wyodrębnienie, spółka przejęła rolę agenta rozliczeniowego świadczącego usługę płatniczą acquiringu transakcji płatniczych na terminalach POS w stosunku do akceptantów, którym dotychczas usługi płatnicze świadczył Alior Bank SA jako agent rozliczeniowy z CRE PeP S.A. jako Procesorem. Powyższe oznacza przeniesienie w całości części usługowej Polskie ePłatności S.A, w tym także wszystkich procesów obsługowych, zarządzania, sprzedaży, marketingu, HR czy IT.

Od teraz zawieranie nowych umów oraz obsługa nowych klientów jest prowadzona przez spółkę Polskie ePłatności Sp. z o.o. Z kolei spółka Polskie ePłatności S.A. będzie kontynuowała działalność pod dotychczasową nazwą oraz skupi się na strategii rozwoju i zarządzaniu całą Grupą PeP.

Rozwój poprzez akwizycje i wzrost organiczny

W ciągu ostatnich lat PeP dokonał szeregu przejęć, w tym m.in. operatorów płatności – NeoTu, PayUp, TopCard, dostawcy usług płatności za rachunki – Billbird oraz integratora płatności internetowych – PayLane. W ostatnim czasie PeP zainwestował w spółkę QRtag tworzącą aplikację Loyality Club (obecnie PeP Loyality Club) oraz uruchomił z firmą PragmaGO usługę „Moja Pożyczka”, czyli finansowanie dla MŚP oparte o obroty realizowane na terminalu płatniczym sprzedawcy. W ostatnim kwartale 2023 roku firma wprowadziła Visa Mobile – nową usługę płatności za pomocą numeru telefonu w internecie, jak i aplikację PepPay (SoftPOS), umożliwiającą przyjmowanie płatności bezpośrednio na smartfonie sprzedawcy.