100 mld złotych w ramach wsparcia dla firm

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju to program pomocowy dedykowany mikrofirmom (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz sektorowi MśP, które musiały ograniczyć bądź zawiesić prowadzoną działalność w wyniku pandemii.

Tarcza 2.0 jest kontynuacją pierwszego programu finansowego, którego celem jest ochrona rynku pracy oraz zapewnienie przedsiębiorstwom płynności finansowej w okresie zamrożenia gospodarki. Łączna wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm w ramach Tarczy 2.0 to 13 miliardów złotych.

Dla kogo Tarcza 2.0?

Aby skorzystać z pomocy finansowej, przedsiębiorcy muszą spełnić szereg wymogów opisanych w projekcie. Jednym z nich jest prowadzenie działalności gospodarczej pod wskazanym kodem PKD. Na podstawie decyzji Rady Ministrów, lista kodów PKD została rozszerzona z 38 do 45. Obejmuje ona m.in. branżę hotelarską, gastronomiczną, targową czy edukacyjną. Kolejnym wymogiem jest zatrudnianie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co najmniej jednej osoby na umowę o pracę oraz spadek obrotów rok do roku minimum o 30 procent.

Kolejnym i równie ważnym wymogiem wobec przedsiębiorcy jest niezaleganie z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Jak wynika ze statystyk, nieopłacone składki są poważnym problemem, uniemożliwiającym dużej liczbie przedsiębiorców wnioskowanie o dofinansowanie.

– Z naszych danych wynika, że na dzień dzisiejszy ponad 30 proc. przedsiębiorców zalega ze składkami w ZUS-ie, a średnia wysokość  zadłużenia to około 100 tys. złotych. Problem z opłatą bieżących zobowiązań wobec instytucji cywilnoprawnych dotyka obecnie wielu przedsiębiorców  – komentuje Aleksander Majchrzak, Prezes Wealthon.

Pożyczka pomostowa od Wealthon

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm, polski Wealthon oferujący finansowanie przedsiębiorstw wprowadził do oferty pożyczkę pomostową. Dzięki zaufanemu finansowaniu, przedsiębiorcy mogą spłacić zaległe zobowiązania wobec ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego i tym samym ubiegać się o subwencję w ramach programu PFR. Pierwszych tego typu pożyczek pomostowych dla polskich przedsiębiorstw Wealthon udzielił w maju ubiegłego roku. O finansowanie przedsiębiorcy mogą ubiegać się, składając wniosek online. Przyspieszony proces wnioskowania o pożyczkę umożliwia uzyskanie decyzji już w niecałą godzinę.

– Zależało nam na tym, aby cały proces wnioskowania o pożyczkę był zredukowany do minimum. Główne warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca, to wypełnienie wniosku online oraz pozytywna weryfikacja bankowa. Zazwyczaj udaje nam się zamknąć całość procesu kredytowego, wraz z wypłaceniem środków na konto, w maksymalnie 48 godzin – dodaje Aleksander Majchrzak.

/materiał partnera