Na koniec I kwartału 2018 roku liczba klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła ponad 35,7 miliona i wzrosła tym samym o 6,5% w stosunku do danych z tego samego okresu w zeszłym roku. Pełny raport można pobrać tutaj.

Bankowość internetowa – klienci indywidualni

Liczba klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do bankowości elektronicznej wyniosła 16,32 miliona (to o ponad 400 tys. więcej niż na zakończenie 2017 roku), co stanowi ponad 45% rachunków i po raz pierwszy przekroczyła granicę 16 mln aktywnych użytkowników. Przeciętnie, aktywny klient bankowości internetowej wykonywał w pierwszym kwartale 2018 roku 6 przelewów miesięcznie.

Dane dotyczące klientów biznesowych nie zmieniły się istotnie – w tym segmencie liczba umów bankowości internetowej jest relatywnie stabilna. W pierwszym kwartale, dostęp do konta z obsługą bankowości internetowej posiadało 2 367 410 przedsiębiorców z sektora MŚP, z czego aktywnie swoje konto wykorzystywało blisko 1,5 miliona przedsiębiorców.

W ujęciu rocznym, liczba przedsiębiorców aktywnie wykorzystujących usługi z obszaru bankowości mobilnej wzrosła o niespełna 48 tys. osób. Statystyczny przedsiębiorca aktywnie wykorzystujący usługi z obszaru bankowości internetowej wykonywał w tym okresie 18 przelewów miesięcznie, a średnia wartość miesięcznych jego rozliczeń wyniosła 72 773 zł.

Przed wakacjami po kredyt

Czerwcowy pomiar koniunktury bankowej przyniósł wzrost o 5 pkt. głównego wskaźnika badania – indeksu Pengab. Pierwsze półrocze 2018 roku okazało się w ocenie respondentów pozytywne w większości monitorowanych obszarów, a poziom 30,7 punktów, który osiągnął w czerwcu indeks Pengab należy do jednego z wyższych w ostatnich latach pułapów głównego wskaźnika koniunktury.

Na uwagę zasługują również pomiary szczegółowe, przede wszystkim te związane z rynkiem kredytów gospodarstw domowych. Ocena rynku kredytów mieszkaniowych i kredytów konsumpcyjnych utrzymują się na rekordowym, w perspektywie ostatnich lat, poziomie. Z drugiej strony nieznacznej korekcie uległy prognozy sześciomiesięczne  rozwoju sektora bankowego oraz prognozy makroekonomiczne.

ZBP/RT