Niewielkie wzrosty zanotowane zostały w liczbie klientów klasyfikowanych do grona małych i średnich przedsiębiorców. Na koniec września 2017 r. umowę umożliwiającą dostęp do e-bankowości miało 2,38 mln MŚP, blisko 60% z nich aktywnie korzystało z tego kanału komunikacji z bankiem.

Czytaj także: Nowości od Google. Wiadomości z okolicy i większa kontrola nad reklamami

Express Elixir coraz bardziej popularny

W portfelach Polaków na koniec września 2017 r. było już łącznie 38,5 mln kart płatniczych. Za ich po-
mocą zrealizowanych zostało ponad  1 190 mln transakcji na łączną kwotę 168,5  mld złotych. Względem III kwartału 2016 r., dane te świadczą o 17,51% wzroście liczby transakcji oraz 11,43% wzroście wartości transakcji kartowych.

Dane za III kwartał 2017 r. wskazują na kontynuacje wzrostowego trendu w zakresie liczby i wartości
operacji rozliczanych w systemie Express Elixir. Wartość operacji rozliczanych w ramach tego systemu wyniosła 4 232 milionów złotych.  Wartość komunikatów rozliczonych przez system Euro Elixir jest już bliska 40 mld euro.

Czytaj także: Noworoczne promocje w Polsce istnieją tylko teoretycznie

Spadek liczby aktywnych użytkowników bankowości internetowej

Liczba klientów indywidualnych korzystających z bankowości internetowej

Na koniec III kwartału 2017 roku liczba klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła ponad 35 milionów. W stosunku do kwartał poprzedzającego zanotowano wzrost o ponad 450 tys. (1,30%), zaś w stosunku do III kw. 2016 rok wzrost wyniósł ponad 2,02 mln (6,15%).

Klienci indywidaalni i bankowość internetowa raport ZBP

Liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej (czyli takich, którzy logują się przynajmniej raz w miesiącu) spadła w III kw. 2017 r. o ponad 67 tys. (0,43%). W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost liczby aktywnych klientów indywidualnych wyniósł ponad 414 tys. (2,71%).

Liczba klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mających możliwość korzystania z usług bankowości internetowej na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła blisko 2,39 miliona. W porównaniu do II kw. 2017 roku stan ten oznacza wzrost o ponad 2 tys. (0,09%). W porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowano spadek liczby użytkowników z MSP o blisko 38,46 tys. (1,59%).

Poprzednia edycja raportu dostępna jest tutaj – Raport ZBP – o bankowości elektronicznej i płatnościach bezgotówkowych.

Natomiast pełny raport Związku Banków Polskich NetB@nk za III kwartał 2017 roku do pobrania po kliknięciu w zdjęcie poniżej.

Netbank raport ZBP za III kwartał 2017 r