Połowa klientów banków na całym świecie korzysta z produktów lub usług co najmniej jednej firmy FinTech, wynika z World FinTech Report 2017, pierwszego raportu FinTech przygotowanego przez Capgemini i LinkedIn, we współpracy z EFMA. To inauguracyjne opracowanie bazuje na informacjach zebranych od klientów, które dotyczą ich opinii na temat rozwoju sektora FinTech, przedstawia poglądy kadry kierowniczej firm sektora usług finansowych zarówno w firmach FinTech, jak i tradycyjnych instytucjach finansowych oraz podsumowuje, dlaczego innowacyjność odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu nowego krajobrazu branży.

Raport WFTR stwierdza, że rozwój podmiotów FinTech nabiera tempa i zyskują one zainteresowanie wśród młodszych i zamożnych klientów, obeznanych z technologiami. Jak podaje opracowanie, w adaptacji usług FinTech prowadziły rynki wschodzące – ponad 75 procent klientów w Chinach i Indiach korzysta z takich rozwiązań.

Kolejne miejsca zajmują Zjednoczone Emiraty Arabskie i Hong Kong. Firmy FinTech poczyniły największe postępy w zakresie zarządzania inwestycjami – w tym obszarze 17,4 procent klientów polega na nich całkowicie, a 27,4 procent traktuje je jako uzupełnienie usług tradycyjnych dostawców. Raport WFTR stwierdza też, że z uwagi na dużą liczbę firm FinTech specjalizujących się w niszowych usługach, wielu klientów (46,2 procent) korzysta z usług więcej niż trzech dostawców FinTech jednocześnie.

  • Raport WFTR stwierdza, że rozwój podmiotów FinTech nabiera tempa i zyskują one zainteresowanie wśród młodszych i zamożnych klientów, obeznanych z technologiami,
  • Jak podaje opracowanie, w adaptacji usług FinTech prowadziły rynki wschodzące – ponad 75 procent klientów w Chinach i Indiach korzysta z takich rozwiązań. Kolejne miejsca zajmują Zjednoczone Emiraty Arabskie i Hong Kong,
  • Firmy FinTech poczyniły największe postępy w zakresie zarządzania inwestycjami – w tym obszarze 17,4 procent klientów polega na nich całkowicie, a 27,4 procent traktuje je jako uzupełnienie usług tradycyjnych dostawców,
  • Podczas gdy dostawcy FinTech nadal dezorganizują rynek, ogólny poziom zaufania klientów pozostaje na niskim poziomie. Tylko 23,6 procent klientów twierdzi, że ufa swoim dostawcom FinTech w porównaniu do 36,6 procent dla tradycyjnych firm,
  •  WFTR stwierdza, że tradycyjne firmy wprowadzają coraz więcej strategii, będących odpowiedzią na rozwój FinTech. Większość instytucji finansowych (60 procent) postrzega dostawców FinTech jako potencjalnych partnerów, ale niemal taki sam odsetek (59,2 procent) aktywnie rozwija w tym kierunku również swoje własne zasoby.

Pomimo tego, że firmy rozwój podmiotów FinTech nabiera tempa, to ogólny poziom wygody korzystania i zaufanie klientów pozostają na niskim poziomie

Podczas gdy dostawcy FinTech nadal dezorganizują rynek, ogólny poziom zaufania klientów pozostaje na niskim poziomie. Tylko 23,6 procent klientów twierdzi, że ufa swoim dostawcom FinTech w porównaniu do 36,6 procent dla tradycyjnych firm. Klienci zauważają, że tradycyjne instytucje finansowe wciąż posiadają pewną przewagę nad firmami FinTech w obszarach ochrony przed oszustwami, jakości usług i przejrzystości działania.

„Rosnące oczekiwania klientów co do bardziej spersonalizowanych i zaawansowanych usług cyfrowych, postęp w technologii, zwiększenie dostępu do kapitału podwyższonego ryzyka oraz niższy poziom wejścia, stworzyły podatny grunt dla rozwoju FinTech”, powiedział Penry Cena, Wiceprezes, Marketing Solutions, LinkedIn. „Dostawcy FinTech spełnianiają oczekiwania, których tradycyjni dostawcy jeszcze nie zaadresowali, jednak w wielu przypadkach,  z uwagi na brak przejrzystości niezbędnej do zdobycia zaufania klientów nie potrafią wykorzystać w pełni tych możliwości. ”

Dążenie do współpracy z dostawcami FinTech jest postrzegane jako klucz do innowacji

Tradycyjne instytucje finansowe nadal zmagają się z wyzwaniami, a tylko mniej niż połowa (44,0 procent) kierownictwa jest pewna swoich strategii FinTech. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że tylko około jedna trzecia (34,7 procent) twierdzi, że ma dobrze zorganizowaną i proaktywną strategię innowacji.

Charakterystyczne dla tradycyjnych firm unikanie ryzyka również sprawia, że trudno im stworzyć kulturę, której priorytetem jest innowacja. 40,3 procent kadry kierowniczej twierdzi nawet, że kultura ich organizacji nie sprzyja innowacyjności.

„Kadra kierownicza sektora usług finansowych widzi podmioty FinTech w zupełnie nowym świetle i upatruje olbrzymich możliwości współpracy, ale jednocześnie czyni postępy w budowaniu zwinnych jednostek FinTech w swoich organizacjach”, powiedział Thierry Delaporte,

Dyrektor Zarządzający Globalnych Usług Finansowych, Członek Zarządu Capgemini. „Z wyjątkiem garstki liderów branży, większość firm zmaga się z osiągnięciem pozytywnych wyników swoich innowacyjnych inicjatyw. Tylko 10 procent kadry kierowniczej stwierdza, że byli bardzo skuteczni w osiąganiu pożądanych rezultatów wynikających z innowacji.”

WFTR stwierdza, że tradycyjne firmy wprowadzają coraz więcej strategii, będących odpowiedzią na rozwój FinTech. Większość instytucji finansowych (60 procent) postrzega dostawców FinTech jako potencjalnych partnerów, ale niemal taki sam odsetek (59,2 procent) aktywnie rozwija w tym kierunku również swoje własne zasoby.

Poza partnerstwem i własnym rozwojem, kadry kierownicze instytucji finansowych analizują pełną gamę opcji, jak inwestycje w FinTech (38 procent), współpracę z instytucjami edukacyjnymi (34,3 procent) lub uruchomienie akceleratorów (29,6 procent), natomiast znacznie mniejszy odsetek (18,6 procent) przejmuje firmy FinTech.

Tradycyjne firmy aktywnie inwestują w nowe technologie w celu poprawy zarówno procesów, jak i wygody użytkowania ich systemów

Tradycyjne firmy w dużej mierze, odpowiadając na tego typu zmiany, kładą największy nacisk na inwestycje w technologie ułatwiające efektywniejszą realizację procesów, zapewniając w ten sposób większą wygodę swoim klientom w ich codziennych czynnościach.

Prawie 90 procent kadry kierowniczej potwierdza, że prowadzą najbardziej skoncentrowane działania w kierunku wdrożenia rozwiązań big data i analityki, następnie – wprowadzaniu Internetu Rzeczy (IoT) (55,8 procent), Blockchain (54,7 procent), automatyzacji i robotyzacji procesów (52,3 procent) i otwartych technologii API (50 procent).

Technologia Blockchain, która tworzy trzon popularnej wirtualnej waluty Bitcoin, coraz bardziej wnika w sektor usług finansowych. Ma wiele zastosowań, w tym ulepszenie transferu aktywów cyfrowych, zarządzanie tożsamością oraz lepsze administrowanie w systemach lojalnościowych.

„Zarówno FinTech, jak i tradycyjne firmy, wciąż muszą pracować nad zapewnieniem większej wygody korzystania z aplikacji dla swoich klientów”, powiedział Vincent Bastid, Sekretarz Generalny Efma. „Pojawienie się FinTech przyspieszyło poprawę satysfakcji klienta w branży, ale nadal nie jest to poziom, jakiego oczekują konsumenci. To tylko kwestia czasu, aby przy obecnej dezorganizacji, firmy BigTech, gracze z sektora e-commerce i telekomunikacyjnego włączyli się do gry i spróbowali przejąć inicjatywę dla realizacji swoich korzyści.”

Aby pomóc tradycyjnym firmom przezwyciężyć ich wrodzony opór na innowacje oraz wskazać obecne i potencjalne przyszłe zakłócenia, WFTR definiuje czterostopniowy schemat postępowania. W obliczu coraz większej liczby potencjalnych zagrożeń dla branży usług finansowych, jego przestrzeganie zwiększy szanse na osiągnięcie sukcesu w innowacjach.

Według raportu, tradycyjne firmy sektora finansowego mogą uwolnić potencjał innowacji poprzez: odkrywanie nowych technologii, opracowywanie pomysłów i inspiracji dla modeli biznesowych, powołanie kadry kierowniczej odpowiedzialnej za rozwój innowacji oraz podtrzymanie innowacyjności poprzez poprawę efektywności i wdrażanie najlepszych praktyk. Jako, że „uplatformowienie” branży nabiera rozpędu, instytucje finansowe muszą podejmować agresywne działania w kierunku wprowadzania innowacji.

O World FinTech Report

Capgemini wraz z Linkedin, we współpracy z Efma przedstawiają World FinTech Report 2017 (WFTR), który powstał na podstawie badań kadr kierowniczych tradycyjnych, nietradycyjnych i branżowych firm eksperckich. Raport zawiera także tzw.  „Chwile prawdy” na temat doświadczeń klientów firm tradycyjnych i FinTech, opracowanych na podstawie wyników  ankiety przeprowadzonej wśród 8000 klientów w 15 krajach. W opracowaniu wykorzystano też dyskusje panelowe kadr kierowniczych, nagrania wideo „Agents of Change” i liczne wywiady z managerami zarządzającymi, mające na celu omówienie sytuacji w branży stojącej w obliczu zakłóceń, ale też możliwości nowych form współpracy i innowacji.   Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: www.worldfintechreport2017.com.

O Capgemini

Z zespołem ponad 180 tysięcy w 40 krajach, Capgemini jest jednym z największych na świecie dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingu. Grupa odnotowała w 2015 globalny przychód w wysokości 11,9 mld euro. Wspólnie z klientami, Capgemini tworzy i dostarcza rozwiązania biznesowe i technologiczne, które pasują do ich potrzeb. Głęboko wielokulturowa organizacja opracowała własny sposób pracy, Tthe Collaborative Business ExperienceTM oraz własny globalny model dostarczania usług – Rightshore®

Więcej informacji: www.capgemini.com

Obsługując dwie trzecie spośród największych instytucji świadczących usługi finansowe, Capgemini Financial Services pomaga bankom, firmom na rynkach kapitałowych i ubezpieczycielom w sprostaniu dzisiejszym zakłóceniom w branży dzięki dostarczaniu im innowacyjnych rozwiązań biznesowych oraz IT, które tworzą konkretną wartość. Zespół 45.000 profesjonalistów z całego świata świadczących usługi finansowe współpracuje w ramach wszystkich krajów, domen i technologii w celu dostarczania rozwiązań dopasowanych do oczekiwań i potrzeb klientów.

Więcej informacji: www.capgemini.com/banking oraz www.capgemini.com/financialservices.

O Linkedin

LinkedIn łączy specjalistów, podnosząc ich produktywność, stwarzając możliwości odniesienia sukcesu i dając szansę firmom na zmianę sposobu zatrudniania, działania na rynku i sprzedawania. Poprzez postępujące prace związane ze stworzeniem pierwszego światowego Wykresu Ekonomicznego, chcemy dać szansę każdemu członkowi międzynarodowej kadry. LinkedIn zrzesza 450 milionów członków i posiada biura na całym świecie.

O Efma

Efma jest globalną organizacją nonprofit, utworzoną w 1971 roku przez banki i firmy ubezpieczeniowe. Efma wspiera budowanie relacji i komunikację pomiędzy decydentami. Dostarcza wartościowych informacji, by pomóc bankom i ubezpieczycielom podejmować decyzje wspierające innowacje i ich transformację. Skupia ponad 3,300 instytucji finansowych z ponad 130 krajów.

Główna siedziba znajduję się w Paryżu. Biura w Londynie, Brukseli,Barcelonie, Sztokholmie, Bratywsławie, Dubaju, Mumbaju i Singapurze.