W systemie Express Elixir rozliczono 897,3 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła ponad 2,3 mld zł.

Express Elixir – wzrost przelewów o 142%

W maju br. w systemie Elixir rozliczono 149,9 mln transakcji, obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 418,9 mld zł. W tym samym okresie 2017 r. zrealizowano 153,7 mln komunikatów, których wartość wyniosła 394,9 mld zł. W zestawieniu rocznym nastąpił spadek liczby transakcji (o 2,4 proc.), spowodowany m.in. mniejszą liczbą dni rozliczeniowych oraz zmianami w sposobie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (od stycznia 2018 r.), natomiast wartość transakcji wzrosła o 6,1 proc. Największą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono w poniedziałek, 14 maja – 10,7 mln transakcji o wartości 24,7 mld zł.

W systemie Euro Elixir w maju 2018 r. rozliczono 2,6 mln transakcji o wartości 14,4 mld euro. W analogicznym miesiącu 2017 r. zrealizowano 2,3 mln komunikatów, których wartość wyniosła 13,1 mld euro. W ciągu roku zarówno liczba transakcji, jak i wartość  wzrosły o 9 proc. W tym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 2 maja – tego dnia system przetworzył 154 tys. transakcji o wartości 722,8 mln euro.

KIR Express Elixir

W ramach systemu Express Elixir, umożliwiającego realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w maju rozliczono 897,3 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 2,3 mld zł. W tym samym okresie ubiegłego roku system Express Elixir zrealizował 370,4 tys. transakcji, których wartość wyniosła 1,3 mld zł. To oznacza, że w ujęciu rok do roku liczba przetworzonych komunikatów zwiększyła się o 142 proc., a ich wartość wzrosła o 74 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę transakcji odnotowano 10 maja – 51,4 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 135 mln zł.