Podobne dane na temat liczby terminali płatniczych podała dzisiaj Fundacja Polska Bezgotówkowa, wraz z Ministerstwem Finansów i Związkiem Banków Polskich. Visa niejako potwierdza te informacje, powołując się na własne dane od agentów rozliczeniowych.

W Polsce działa już ponad milion terminali płatniczych

Przekroczenie pułapu miliona terminali działających w Polsce to także efekt zaangażowania całego ekosystemu płatniczego w ostatnich miesiącach. Jednym z najważniejszych działań zrealizowanych wspólnie na polskim rynku było podniesienie limitu płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN do 100 złotych.

Dane Visa wskazują, że udział transakcji zbliżeniowych kartami Visa wydanymi w Polsce wzrósł o ponad 10% w kwietniu 2020 r. (r/r). Zmiana ta wpisuje się w ogólnoeuropejski trend. W Europie, udział transakcji zbliżeniowych w ogólnej liczbie transakcji wynosi już ponad 70%. Pandemia dodatkowo wpłynęła na zachowania i oczekiwania konsumentów.

2 na 3 sprzedawców woli gdy klient płaci kartą

Zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów, coraz chętniej i powszechniej płacącym zbliżeniowo kartą lub telefonem, wychodzą naprzeciw polscy przedsiębiorcy. Dostrzegli oni, że w miarę znoszenia obostrzeń i ponownego uruchamiania gospodarki, przyjmowanie płatności zbliżeniowych cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów. Posiadanie terminala staje się coraz ważniejsze dla rozwoju i umacniania swojego biznesu. Potwierdzają to badania Visa, z których wynika, że 2 na 3 sprzedawców woli, gdy klienci płacą kartą lub telefonem, gdyż dzięki temu mogą oni obsłużyć ich większą liczbę w godzinach szczytu.

Drobni przedsiębiorcy, zwłaszcza ci działający w zakresie usług osobistych, hotelarstwa i handlu detalicznego, ponieśli poważne straty w ostatnich miesiącach. Visa wykorzystała więc swój potencjał, zasięg globalnej sieci i rozpoznawalność marki, aby zaangażować się w działania na rzecz odbudowy i pobudzenia gospodarki. W ścisłej współpracy z partnerami z sektora finansowo-płatniczego, technologii i lokalnych społeczności, organizacja postanowiła wesprzeć w Europie ponad 8 milionów małych firm, które ucierpiały na skutek zamrożenia gospodarki. Działania Visa mają na celu wsparcie drobnych przedsiębiorców w zakresie modernizacji i cyfryzacji płatności, tak aby mogli odpowiedzieć na zapotrzebowanie konsumentów na płatności bezgotówkowe, zarówno te on-line, jak i w sklepach stacjonarnych.

Polska Bezgotówkowa pomogła zainstalować ponad 300 tys. terminali

– Milion terminali POS funkcjonujących na polskim rynku to kolejny, ważny etap rozwoju handlu w Polsce. Więcej sposobów akceptacji płatności umożliwia realizację większej liczby transakcji i dostęp do nowych grup klientów. W dobie stopniowego odbudowywania gospodarki po pandemii COVID-19, ma to kluczowe znaczenie dla wielu sprzedawców. Tym bardziej cieszy nas, że w Polsce przekroczyliśmy pułap miliona terminali, a liczba ta dalej rośnie, co oznacza, że coraz więcej drobnych detalistów będzie mogło oferować konsumentom więcej sposobów dokonywania płatności – mówi Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.

Przekroczenie granicy miliona terminali działających w Polsce nie byłoby możliwe bez aktywności i zaangażowania Fundacji Polska Bezgotówkowa, od początku wspieranej finansowo i merytorycznie przez Visa. Jej działania stanowią przykład zgodnej i efektywnej współpracy wielu podmiotów, których celem jest popularyzacja szybkich i wygodnych płatności bezgotówkowych.

W ramach prowadzonego przez Fundację programu Polska Bezgotówkowa zainstalowano ponad 300 tys. terminali  w całym kraju. Co więcej, w związku z pandemią i kilkumiesięcznym zamrożeniem gospodarki, Fundacja zdecydowała się przedłużyć okres pokrycia kosztów związanych z otrzymaniem terminala dla detalistów, którym w okresie od marca do maja 2020 roku kończył się bezpłatny okres użytkowania terminala. Dodatkowo Fundacja prowadzi kampanie edukacyjne i informacyjne skierowane do MŚP, aby wesprzeć odbudowę ich  biznesów.