Liczba rachunków klientów indywidualnych z dostępem do bankowości elektronicznej wyniosła w I kwartale 2024 roku ponad 43 mln, co stanowi wzrost o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Ponad 23 mln z tych klientów przynajmniej raz w miesiącu loguje się do e-bankowości – oznacza to zwiększenie o 1% w porównaniu z IV kwartałem 2023 roku.

Prawie 16 mln klientów mobile only

W I kwartale 2024 roku było więcej także klientów, którzy aktywnie korzystają z bankowości elektronicznej niż w ostatnim kwartale 2023 roku – o blisko 2%. Ponad 96% z tych klientów korzysta z aplikacji mobilnych, a liczba użytkowników „mobile only” powiększyła się o 2%, osiągając prawie 16 mln.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) również odnotował wzrost liczby rachunków bankowych z dostępem do bankowości elektronicznej, osiągając łącznie ponad 3,5 mln kont na koniec I kwartału 2024 roku, co stanowi zwiększenie o blisko 1% w porównaniu z poprzednim okresem. Liczba MSP korzystających z elektronicznego dostępu do rachunków bankowych przekroczyła poziom 2,5 mln.

– Warto podkreślić, że w porównaniu do poprzedniego kwartału o 15% wzrósł odsetek klientów korzystających z funkcji autoryzacji mobilnej. Co więcej, liczba transakcji z wykorzystaniem tej funkcji jest wyższa o 20% – mówi Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Dane za I kwartał 2024 r. wskazują na niewielki spadek liczby komunikatów i wartości obrotów w systemie Elixir. Wartości te odnotowały spadek na poziomie około 0,2% i 3% w odniesieniu do IV kwartału 2023 roku. W I kwartale 2024 roku przeprowadzono ponad 116 milionów transakcji w systemie Express Elixir, co stanowi wzrost o 5,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Ponadto wartość obrotów w tym systemie wyniosła blisko 59 mld złotych.