O ile łatwo dostępne generatywne modele AI pojawiły się jeszcze w zeszłym roku, to dopiero w 2023 zaczęliśmy z nich korzystać na większą skalę. Szybko adaptowalne technologie wymuszają na nas ciągłą czujność w ocenie ich wpływu na ekosystem consumer finance.

Wreszcie, trzeci czynnik – wewnętrzny. Na początku grudnia połączyliśmy się z naszą spółką siostrą – również należącą do Grupy Oney Bank, firmą Oney Polska. Rok 2023 wykorzystaliśmy, by uspójnić organizację oraz zbudować dobry plan dla nowego modelu biznesowego.

Czy był to dobry rok dla branży LendTech?

Uważam, że odpowiedź na to pytanie jest względna. Część rynku LendTech świetnie się rozwija, szczególnie ta związana z finansowaniem zakupów online, inna boryka się z wyzwaniami, np. obsługa w kanałach pośrednictwa offline. W palecie firm obecnych na rynku znajdziemy firmy zadowolone z wyników, adoptujące modele biznesowe oraz takie, które rynek musiały opuścić, czy to z powodów zmian gospodarczych czy legislacyjnych.

Ostrożnie trzeba także interpretować raporty rynkowe. Np. wg Biura Informacji Kredytowej „W październiku 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 011,0 tys. nowych pożyczek o wartości 1,310 mld zł. W porównaniu do października 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o (+191,4%) więcej pożyczek na kwotę wyższą o (+72,3%).” Wyniki imponujące, ale trudne w interpretacji ze względu na inne wymogi raportowe oraz zmieniające się modele biznesowe dużych graczy, odzwierciedlane inaczej także w danych.

Jakich trendów należy się spodziewać w 2024 roku?

Jestem umiarkowanie entuzjastyczna, jeśli chodzi o rozwój rynku w nadchodzącym roku. Wszelkie analizy wskazują, że popyt na produkty kredytowe nie będzie spadał – klienci będą jednak poszukiwać rozwiązań maksymalnie digitalowych i łatwych w obsłudze. Nie jest to zaskoczenie, trend ten trwa już od kilku lat i nic nie wskazuje na zmiany w tym zakresie. Jednocześnie sprawia on, że w coraz trudniejszej sytuacji znajdują się pośrednicy finansowi – którzy również muszą próbować się digitalizować, by pozostać konkurencyjnymi na rynku.

User Experience powinno być pierwszą myślą każdego managera, projektującego nowe usługi – mamy na tyle dużą konkurencję, że właśnie jakość decyduje o tym, gdzie finalnie trafi klient. Oczywiście, dalej rozwijała się będzie technologia. AI jest już łatwo dostępne – w Smartney wykorzystujemy ją szeroko, a plany mamy jeszcze ambitniejsze. To jedno z usprawnień na miarę samego internetu – kto nie zacznie korzystać z nowych technologii, ten nigdy nie dogoni czołówki.

O ile to, w jaki sposób odpowiemy na potrzeby klienta i jak wykorzystamy nowe technologie zależy od nas, są jeszcze dwa obszary, które wpłyną na wygląd rynku w nadchodzącym roku. Są to oczywiście ekonomia i regulacje. Prognozowane stabilizacja i lekki wzrost gospodarczy, wciąż rekordowo niskie bezrobocie, niższa inflacja i spadające stopy procentowe mogą stopniowo wpłynąć na poprawę sytuacji gospodarstw domowych,  tym samym zaś odważniejszą konsumpcję i rozszerzenie akcji kredytowej. Przed nami zatem kolejny test dla branży, manewrowanie modelami w taki sposób, by zaadresować portfelowe skutki spadających stóp, wpływ inflacji na koszty operacyjne, konieczność inwestycji, apetyt na ryzyko, a wszystko to w środowisku limitów na cenę produktu.

Nie można także zapomnieć o nowych obowiązkach raportowych wynikających z objęcia branży nadzorem UKNF. Wreszcie, w obszarze regulacji, na horyzoncie pojawia się adaptacja europejskiej dyrektywy CCD2, choć zapewne nie wpłynie ona bezpośrednio na branżę w najbliższym roku.

Na koniec powiem, że spodziewam się iż rok 2024 będzie bardzo interesujący. Na pewno będziemy świadkami rozwoju propozycji rynkowych u obecnych czy nowych graczy, nowych partnerstw, testów  i adaptacji całych strategii. Oby rok 2024 był rokiem inteligentnej konkurencji, a klient pozostał w centrum uwagi.