Kapituła Business Angel of the Year 2023 przyznała nagrody w trzech kategoriach, w dwóch kategoriach o wyborze zwycięzców, zdecydowały głosy przedstawicieli ekosystemu startupowego.

Główną nagrodę Konkursową, tytuł Anioła Biznesu Roku 2023 zdobył Bartek Pucek. Zwycięzca to uznany w polskim ekosystemie startupowym anioł biznesu, który odniósł liczne sukcesy inwestycyjne w spółki takie jak Ramp Network, Kick, Vue Storefront, Eleven Labs. Wręczający nagrodę Dominik Krawczyk, CEO COBIN Angels, zaznaczył, że nagroda ta jest przyznawana inwestorom, którzy stanowią szczególny wzór dla innych uczestników rynku anielskiego.

Kto zdobył nagrody w pozostałych kategoriach?

– Sukces inwestycyjny to kwestia dystrybucji ryzyka z jednej strony, ale przede wszystkim talentu i ciężkiej pracy founderów. Głęboko wierzę, że na wczesnym etapie, kiedy część founderów poświęca czas na rozwój projektów, które kiełkują w ich głowie, trzeba im w tym pomóc. Jestem zwolennikiem bardzo skoncentrowanych inwestycji z utalentowanymi founderami i bliskiej pracy z nimi w obszarach kompetencji, które się posiada. Posiadając kompetencje potrzebne zespołowi startupu do rozwoju, deklaruję gotowość do spędzenia z zespołem dziesiątek, czy setek godzin, aż do momentu, gdy startup wejdzie na kolejny etap rozwoju – komentował podczas Gali Bartek Pucek, zdobywca nagrody głównej w konkursie Business Angel of the Year 2023.

Tytuł Debiutanta Roku został przyznany Adamowi Radzkiemu, zaangażowanemu w liczne startupy o profilu impactowym (startupy pozytywnego wpływu), takie jak: HearMe, SERio i Gleevery. Odbierając statuetkę z rąk Zbigniewa Kluzy, Adam Radzki przedstawił perspektywę aniołą impaktowego, który skupia się na wsparciu projektów pozytywnego wpływu: “Bardzo wierzę w projekty, które sprawiają, że nasza rzeczywistość jest lepsza, co oznacza, że konkretni ludzie mogli znaleźć się w lepszej rzeczywistości. Wierzę także w budowanie naszego polskiego systemu ekonomicznego, który będzie odporny na wstrząsy i szoki, tworzenie biznesu, które budują nasz kraj i okolice.”

Venture Award dla najlepszego funduszu VC otrzymał Expeditions Fund, statuetkę w imieniu funduszu odebrali Stanisław Kastory i Michał Firlej. Statuetkę wręczył przedstawicielom Funduszu Michał Kramarz (Google for Startups).

Tradycją Konkursu Business Angel of the Year jest zaproszenie społeczności startupowej do wyboru Laureatów w specjalnej kategorii Nagrody Ekosystemu. W tym roku organizatorzy, zaprosili środowisko do wyłonienia Innowacji Startupowej Roku w formie otwartego plebiscytu. Niemal cztery tysiące głosów oddali przedstawiciele polskiego środowiska startupowego w głosowaniu publicznym na anioła biznesu w ramach nagrody ekosystemu i Innowację Startupową Roku. Nagroda Ekosystemu została przyznana Dawidowi Pałce.

Innowacją Startupową Roku wybrano aplikację Senior App. W ramach promocji rozwiązania SeniorApp, founderzy opowiedzieli o osiągnięciach startupu i współpracy z aniołami biznesu, w ramach krótkiej prezentacji spółki. Founderzy zwycięskiego startupu otrzymali statuetkę z rąk Konrada Ozdowy – manadżera w Biurze Innowacji, odpowiedzialnego za rozwój inicjatywy “Let’s Fintech with PKO Bank Polski”, w ramach której bankowi eksperci komercjalizują innowacyjne startupy (ponad 5500 zgłoszonych pomysłów, skutkujących 50 pilotażami i 25 wdrożeniami biznesowymi). PKO Bank Polski prowadzi własny fundusz Venture Capital oraz rozwija know-how w zakresie technologii blockchain, AI i innych innowacyjnych rozwiązań rynku finansowego.

Wręczanie nagród i panele dyskusyjne

Gala finałowa stanowiła podsumowanie procesu wyłonienia liderów rynku inwestycji anielskich w Polsce. Pierwszym etapem konkursu było przyjmowanie przez organizatora nominacji, które zgłaszali członkowie ekosystemu startupowego, inwestorzy, fundusze Venture Capital i founderzy startupów. Nominacje podlegały ocenie dokonywanej przez Kapitułę Konkursu, składającą się z przedstawicieli organizatora, partnerów i laureatów poprzednich edycji Konkursu. W ubiegłych edycjach Konkursu nagrodą główną w kategorii Anioł Biznesu Roku byli wyróżnieni: Wiktor Schmidt, Piotr Romanowski, Paweł Kastory, Wojciech Kostrzewa i Dawid Urban.

W ostatnich latach organizatorom udało się potroić liczbę pozyskiwanych do Konkursu zgłoszeń, co według Dominika Krawczyka (CEO, COBIN Angels) może stanowić o rosnącej popularności inwestycji anielskich w Polsce:

– Business Angel of the Year to święto wszystkich aniołów biznesu, święto, które wspiera najlepsze praktyki i inspiruje nowych aniołów biznesu, a także rzuca światło na bieżące wydarzenia na rynku aniołów biznesu. Święto, które zbiera polskich aniołów biznesu w jednym miejscu na jeden wieczór, ale rezultaty ich pracy możemy obserwować cały rok. Wierzę, że Konkurs Business Angel of the Year odzwierciedla to, jak rozwija się rynek: wraz ze wzrostem liczby inwestujących aniołów biznesu, rośnie nasz Konkurs i zainteresowanie zgłoszeniami i głosowaniem w kategoriach Nagroda Ekosystemu i Innowacja Startupowa Roku – tymi słowami zwrócił się do zgromadzonych gości Dominik Krawczyk, CEO COBIN Angels.

W trakcie Gali finałowej Konkursu Business Angel of the Year 2023 odbyły się trzy dynamiczne panele dyskusyjne z udziałem ekspertów:

  1. Wartość dodana w inwestycjach. Jak to robią i co zyskują? Mentor, Anioł Biznesu, Koinwestor – rozmawiali: Piotr Łagowski (Anioł Biznesu), Marta Zarosa (Anioł Biznesu), Piotr Kędra (PFR Ventures). Rozmowę moderował Michał Kramarz (Google for Startups).
    2. Dostępność kapitału i oczekiwane stopy zwrotu w obliczu wysokiego kosztu pieniądza. Perspektywa Anioła Biznesu, VC i wealth management – rozmawiali: Diana Koziarska (SMOK Ventures), Zbigniew Kluza (PKO Bank Polski), Paweł Maj (Anioł Biznesu). Rozmowę moderował Rafał Tomaszewski (Fintek.pl)
    3. Sztuczna inteligencja – koło ratunkowe czy koło napędowe dla rynku inwestycyjnego? Perspektywa Anioła Biznesu i Startupu – rozmawiali: Bartek Pucek (Anioł Biznesu) i Michał Wendeker (Autonomynow), Bartosz Majewski (Anioł Biznesu), panel prowadził Grzegorz Sadowski (My Company Polska)

Pełen zapis transmisji z Gali Finałowej wraz z treścią paneli ekspercki dostępne są na dedykowanej stronie Konkursu: cobinangels.com/bay2023

Jednym z istotnych elementów poruszonych przez ekspertów była dostępność kapitału dla finansowania projektów biznesowych na wczesnym etapie rozwoju. Komentarza w tym zakresie udzielił Zbigniew Kluza (PKO Bank Polski): Sektor bankowy dysponuje obecnie istotnymi nadwyżkami depozytów nad kredytami, mamy potencjał do finansowania różnego rodzaju projektów. Obecnie bariery dla finansowania inwestycji występują głównie po stronie popytowej, w tym m.in. ze względu na wysokie stopy procentowane, które zmniejszają skłonność firm do zaciągania kredytów. Zarządzający funduszami konkurują o pieniądze z bankami centralnymi, które bardzo wysoko ustawiły stopy %, wielu inwestorów inwestuje w lokaty i obligacje, które osiągają   oczekiwane przez nich zyski, dodatkowo obarczone są niskim ryzykiem. To jest jedno z wyzwań dzisiejszego całego rynku funduszy VC i startupów.

Jeżeli chodzi o perspektywę banku na rynek startupowym to niewątpliwie w związku z zakończeniem się programu bridge alfa nie ma w tym momencie instytucjonalnych środków dla startupów na początkowym etapie rozwoju. Szansą dla startupów są prywatne fundusze „anielskie inwestycje, z uwagą obserwujemy ten pozytywny trend, można już dzisiaj powiedzieć, że Bankowość Prywatna PKO Banku Polskiego, która pozwala pomnażać potencjał finansowy i dbać o finanse osobiste, rodziny i firmy – łączymy wszystkie środowiska Innowatorów, Inwestorów i Przedsiębiorców. Zarządzający funduszem CVC jest otwarty na rozmowy z potencjalnymi Aniołami biznesu, którzy inwestują w swoje startupy, nasz Fintech, może pomóc w skalowaniu biznesu i dzięki temu zwiększyć wartość tych przedsięwzięć.”

Podsumowania Konkursu Business Angel of the Year 2023 podjął się Dominik Krawczyk, który pełnił rolę gospodarza Gali “ze skrzydła” COBIN Angels: Sukces tegorocznej edycji Konkursu Business Angel of the Year 2023 był możliwy dzięki zaangażowaniu całego środowiska startupowego, gdzie aniołowie biznesu odgrywają kluczową rolę, dzięki zdolności do podejmowania dużego ryzyka na wczesnym etapie rozwoju. Przyznanie nagród było dla Kapituły wielkim wyzwaniem, ponieważ otrzymaliśmy dużo zgłoszeń bardzo wysokiej jakości, świadczy to o rosnącej dojrzałości rynku. W ostatnim czasie obserwujemy zwiększoną aktywność inwestorów prywatnych i wraz z uruchomieniem środków publicznych, które zwiększą możliwość finansowania startupów, spodziewamy się intensywnego rozwoju projektów innowacyjnych”.

Aniołowie biznesu to inwestorzy prywatni, którzy inwestują w spółki technologiczne na wczesnym etapie rozwoju (startupy). Aniołowie biznesu działają indywidualnie lub poprzez współpracę w ramach klubów aniołów biznesu, takich jak COBIN Angels. Wielu spośród aniołów biznesu odniosło sukces zawodowy, wykonują wolne zawody, prowadzą działalność biznesową lub pracują na wysokich stanowiskach menadżerskich. Aniołowie biznesu wykorzystują swoje kontakty, wiedzę i doświadczenie biznesowe w celu wsparcia startupów, w które inwestują.

Partnerem Strategicznym Konkursu Business Angel of the Year 2023 jest PKO Bank Polski. Partnerami Konkursu są: PFR Ventures i AKCES NCBiR. Partnerami medialnymi są: Comparic, FX MAG, Reach4, Fintek. Partnerami Ekosystemowymi konkursy byli: EBAN, Ashoka, HugeThing, ImpactAngels.PL, YouthBusiness Poland, Klub Inwestorek Indywidualnych, Startup Poland, Startup Hub Poland, Polski Fundusz Sukcesyjny, Cambridge Innovation Centre, 4NGELS, inQUBE, Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, Vestbee, Giełda Papierów Wartościowych, Google for Startups, PAIH, Portfel Polaka, Innovations Hub Foundation, Unia Polskich Przedsiębiorców, Poland Innovative, Rebels Valley, Pracuj Ventures, EIT Food.