W okresie styczeń – maj 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie zobowiązań na kwotę 8,42 mld zł, co oznacza wzrost o 103,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku. Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych wyniosła 5,683 mld zł (+69,2% r/r), pożyczek celowych 2,41 mld zł (+280,8% r/r), a kart i limitów pożyczkowych 0,33 mld zł (+113,6% r/r).

Kolejny z rzędu miesiąc wzrostu pożyczek pozabankowych

Majowa wartość sprzedaży pożyczek pozabankowych (1,827 mld zł) była najwyższa w historii. Największą część tej sprzedaży stanowiły pożyczki gotówkowe, których w maju udzielono na kwotę 1,256 mld zł (również rekordowo). Największy wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym wystąpił wśród zobowiązań wysokokwotowych (powyżej 5 tys. zł), gdzie dynamika przekroczyła odpowiednio +94,9% oraz 93,6% r/r.

Dynamiki sprzedaży pożyczek celowych oraz kart i limitów pożyczkowych są jeszcze wyższe, ale w maju ubiegłego roku firmy pożyczkowe nie przekazywały jeszcze do BIK pełnych informacji o tych produktach, zatem punkt odniesienia jest w tym przypadku nadal zaniżony.

W maju 58,5% sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym stanowiły pożyczki celowe, 40,3% pożyczki gotówkowe oraz 1,2% karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 28,0% to pożyczki celowe, 68,8% pożyczki gotówkowe oraz 3,2% karty i limity pożyczkowe. Odmienna struktura liczbowa i wartościowa wskazuje na główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.

Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w maju 2024 r. wyniosła 2 595 zł i była o 13,6% wyższa od średniej kwoty udzielonej w maju 2023 r. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej w maju 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 729 zł i była o 27,6% niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.