Z najnowszych danych polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy No Fluff Jobs wynika, że spadek liczby ofert z pracą zdalną w branży IT nie wpłynął na zarobki, w przypadku ofert B2B mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzenia wyniosła najwięcej właśnie dla pracowników/pracowniczek zdalnych.

Na B2B mediany odpowiednio dolnych i górnych widełek wynagrodzeń wyniosły 19-25,2 tys. zł netto (+VAT), w porównaniu do 16-22,7 tys. zł netto (+VAT) w trybie stacjonarnym i 18,5-25 tys. zł netto (+VAT) w trybie hybrydowym. Natomiast mediany minimalnych i maksymalnych oferowanych zarobków u pracowników i pracowniczek zdalnych z umową o pracę plasowały się na poziomie 14,6-20 tys. zł brutto, w porównaniu do 12-18 tys. zł brutto przy pracy stacjonarnej i 15-20,3 tys. zł brutto przy pracy hybrydowej. Z punktu widzenia kandydatów praca zdalna pozostaje więc tą najbardziej atrakcyjną formą zatrudnienia, łącząc w sobie elastyczność i najwyższe zarobki.

Blisko połowa ofert pracy stacjonarnej w IT w Polsce dotyczy stolicy

W polskiej branży IT najwięcej ofert pracy stacjonarnej znajdziemy w Warszawie (47,4 proc.). Oferty pracy w biurze w stolicy zyskały w ciągu roku jeszcze parę punktów procentowych i znacząco odbiegają już od drugiego miejsca. Kolejny w stawce był Kraków – 27,8 proc., a trzecie miejsce należało do Wrocławia z wynikiem 18,1 proc. Dużym zaskoczeniem jest wynik Trójmiasta. Gdańsk zanotował największy spadek wśród wszystkich kategorii – tutaj udział ofert w skali Polski skurczył się o ponad 5 p.p., a miastu bliżej już w tym zestawieniu do Poznania, Łodzi czy Katowic niż do podium.

W stolicy i w Krakowie mediany dolnych i górnych widełek wynagrodzeń wyniosły odpowiednio 18-25,2 tys. zł netto (+VAT) na B2B i 15-20 tys. zł brutto na UoP, a we Wrocławiu – 17,6-25 tys. zł netto (+VAT) na B2B i 13,6-19,2 tys. zł brutto na UoP. Dla porównania w Gliwicach mediany zarobków wynosiły 16-21,8 tys. zł netto (+VAT) na B2B i 11,9-16,6 tys. zł brutto na UoP, a w Białymstoku – 17-25,2 tys. zł netto (+VAT) na B2B i 12-18,5 tys. zł brutto na UoP. W pozostałych regionach także zdarzało się, aby górne widełki sięgały poziomu 25 tys. zł, jednak różnicę widać w dolnych widełkach, które zwykle wynosiły 1-1,5 tys. zł mniej.

Praca zdalna wciąż dominuje w ofertach pracy w IT i w 2023 roku stanowiła średnio 55,5 proc. wszystkich ogłoszeń. Jednocześnie jednak w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku odnotowano spadek 20,5 p.p. odsetka ofert o pracę zdalną, kiedy to stanowiły one aż 76 proc. wszystkich ogłoszeń. Pracodawcy coraz częściej oferują tryb hybrydowy, którego udział wzrósł z 8,25 proc. w 2022 roku do 18,37 proc. w 2023 roku.

– Od początku pandemii słyszymy, że praca zdalna przestała być przywilejem, a stała się standardem. Jednak w trudnych czasach firmy boją się utraty produktywności, która wiąże się m.in. z problemami w komunikacji i kontrolowaniu postępów pracy w zespołach rozproszonych. W minionym roku na portalu No Fluff Jobs udział ogłoszeń oferujących tryb zdalny spadł do 55,5 proc., oddając większy udział pracy hybrydowej. Możliwe, że wkrótce praca zdalna ponownie stanie się przewagą konkurencyjną u tych firm, które nie zamierzają rezygnować z raz obranego kursu. Specjaliści i specjalistki IT bardzo cenią sobie elastyczność, więc na pewno będą traktować priorytetowo ogłoszenia z opcją remote – komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Jobs.