W 2021 r. PragmaGO została przejęta i dokapitalizowana przez Enterprise Investors, wartość inwestycji wyniosła 75 mln zł. W 2022 roku kapitał własny spółki zwiększył się do 90 mln zł. Fintech jest dostawcą usług w modelu embedded finance, wyspecjalizowanym w finansowaniu segmentu B2B.

Rekordowe półrocze – 62% wzrostu rok do roku

Półroczne obroty spółki osiągnęły 731 mln PLN, z czego 395 mln PLN przypadło na rekordowy drugi kwartał (18% wzrostu w stosunku do kwartału pierwszego). W pierwszym półroczu 2022 PragmaGO sfinansowała 88 038 faktur dla 8 010 klientów.

W portfolio produktów Spółki faktoring wygenerował najwyższe obroty, na poziomie 672 mln PLN (53% wzrostu r/r). Dynamicznie (413% r/r) urosły też produkty online oparte na modelu pożyczki, dzięki którym można sfinansować wydatki firmowe, w tym podatki i ZUS.

Produkty embedded finance wygenerowały z kolei obrót na poziomie 128 mln PLN w drugim półroczu. Spółka prognozuje ich dalszy dynamiczny rozwój. PragmaGO uruchomił niedawno usługę „Finansowanie podatków”, która docelowo ma ułatwiać i porządkować opłaty ZUS. Warto o tym poczytać.

— Zakończyliśmy kolejny kwartał z dynamiką wzrostu na poziomie ponad 60%. Popyt na finansowanie długoterminowe w dalszym ciągu spada na rzecz zapotrzebowania na kapitał obrotowy. W przeciwieństwie do sektora bankowego jesteśmy w stanie dostarczać zróżnicowane produkty finansowania krótkoterminowego — mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO.