Za pośrednictwem zainstalowanych urządzeń od początku trwania Programu zrealizowano już blisko 300 mln transakcji. Do beneficjentów Programu należą nie tylko małe, średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa, ale także podmioty administracji publicznej, związków wyznaniowych i sektora organizacji pozarządowych.

300 tys. terminali w Programie Polska Bezgotówkowa

– Milion terminali funkcjonujących w naszym kraju to wyraźny sygnał, że płatności bezgotówkowe są coraz bardziej powszechne i łatwiej dostępne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Niemal co trzeci terminal w Polsce został zainstalowany w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. To oznacza, że Fundacja od ponad dwóch lat precyzyjnie dociera w te miejsca, w których płatności bezgotówkowe nie były wcześniej dostępne – powiedział dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Według danych zaprezentowanych przez Fundację z terminali zainstalowanych w ramach Programu korzysta obecnie blisko 218 tys. podmiotów. Stanowi to niemal 50 proc. rynku akceptantów. Ponad 8 tys. wszystkich terminali zainstalowanych przy wsparciu Fundacji Polska Bezgotówkowa działa w sektorze publicznym.

– Dzisiaj dla przedsiębiorców możliwość uruchomienia akceptacji płatności bezgotówkowych jest szczególnie ważna. Stanowi bowiem element modernizacji biznesu oraz skuteczny sposób dotarcia do szerszego grona klientów, którzy obecnie znacznie chętniej dokonują płatności kartą lub telefonem, niż jeszcze kilka miesięcy temu – podkreśla dr Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Pomimo bardzo dużych przyrostów liczby terminali płatniczych w Polsce, poziom nasycenia tych urządzeń na 1000 mieszkańców jest ciągle niższy niż średnia europejska.

– Jeszcze kilka lat temu Polska znajdowała się na samym dole listy krajów z największym nasyceniem urządzeń płatniczych. W ostatnich trzech latach – ogromnym wysiłkiem całego rynku płatniczego – pozycja Polski uległa znaczącej poprawie. Jednak do czołowych rynków europejskich ciągle nam jeszcze bardzo dużo brakuje. Staramy się, żeby Program Polska Bezgotówkowa znacząco zmniejszył ten dystans – stwierdził Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.