Łączna kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych wyniosła 39,7 mld PLN. Na tę kwotę składa się 17,4 mld PLN w ramach ubezpieczeń na życie, 14,5 mld PLN z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC+AC oraz 7,8 mld PLN z tytułu pozostałych ubezpieczeń.

W sumie Polacy na ubezpieczenia w ubiegłym roku przeznaczyli 63,5 mld PLN – prawie tyle samo co rok wcześniej. Zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń zachowanie przez klientów ochrony ubezpieczeniowej jest kluczowe nawet w okresie pandemii, bo lockdown i ograniczenie aktywności gospodarczej wcale nie oznacza, że zwykłych codziennych szkód zdarza się mniej.

Warto się ubezpieczać. Prawdziwe przykłady odszkodowań

PIU podała także przykłady prawdziwych szkód ubezpieczeniowych z 2020 r. I tak np. z tytułu ubezpieczenia na wypadek nowotworu, gdzie składka miesięczna wynosiła 92 PLN miesięcznie, ubezpieczona, która zachorowała na nowotwór piersi otrzymała od ubezpieczyciela 200 tys. PLN.

Inny przykład to np. polisa turystyczna. Poszkodowany opłacił składkę w wysokości 300 PLN. Niestety, w czasie pobytu w USA zachorował na COVID-19, co skutkowało koniecznością transportu ambulansem i 5-dniowym pobytem w szpitalu. Łączny koszt pomocy dla poszkodowanego wyniósł 140 tys. PLN. Poniżej cała tabela z przykładami.

PIU przykłady prawdziwych odszkodowań

Prawie tyle samo odszkodowań co w 2019 roku

– W 2020 r. ubezpieczyciele wypłacili łącznie prawie tyle samo odszkodowań i świadczeń, co rok wcześniej. Różnica nie przekracza 3,5%. Wartość wypłat związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi była bardzo podobna do tej z 2019 r., mimo mniejszego ruchu pojazdów. O ile średnia składka za ubezpieczenie OC ppm spadła z 523 PLN do 500 PLN, to wartość średniej szkody wzrosła z 7,8 tys. PLN do 8,2 tys. PLN – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

– Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, wyniki odzwierciedlają niestety zwiększoną śmiertelność w Polsce
w 2020 r. Wartość świadczeń z ochronnych ubezpieczeń na życie wzrosła rok do roku o ponad 10% – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczyciele wypracowali 6 mld PLN zysku netto

Polscy ubezpieczyciele wypracowali 6 mld PLN zysku netto, czyli o 15,6% mniej niż przed rokiem. Do budżetu państwa odprowadzili ponad 1,4 mld PLN podatku dochodowego. – Ubezpieczyciele pełnią w gospodarce szczególną funkcję, łagodząc cykle koniunkturalne i będąc długoterminowym inwestorem. Ubezpieczają obroty handlowe o wartości 575 mld PLN, co pozwala sprawnie funkcjonować przedsiębiorstwom w czasie pandemii. Ubezpieczyciele mają także bardzo silną pozycję kapitałową, która pozwala im prowadzić bezpieczną działalność, pomimo wahań koniunktury –podsumowuje Jan Grzegorz Prądzyński.

Dla osób zainteresowanych sektorem ubezpieczeniowym i technologiami w ubezpieczeniach polecamy nasz cykl podcastów InsurTalk, który dostępny jest tutaj.