W strategii KNF odnosi się do takich uwarunkowań jak cyfryzacja sektora finansowego, ESG (odpowiedzialny rozwój), większa ilość podmiotów działających na rynku, czy zwiększające się skomplikowanie instrumentów finansowych i liczba nowych regulacji.

Pełną strategię UKNF na lata 2021-2025 można pobrać tutaj.

Strategia KNF

KNF prezentuje strategie na lata 2021-2025

Strategia KNF ma być elementem szerszego spojrzenia na zarządzanie rozbudowaną, nowoczesną i multizadaniową strukturą organizacyjną. Podmioty nadzorowane różnią się między sobą skalą działalności, zakresem usług oraz stopniem dojrzałości organizacyjnej i informatycznej. Rolą KNF jest efektywne wykonywanie zadań w sposób maksymalnie komfortowy dla obu stron. Osiągnięcie tego założenia wymaga stałego inwestowania w rozwój organizacji, procesów oraz narzędzi ICT – zwraca uwagę nadzorca.

Dlatego w komunikacie KNF wyjaśnia, że potrzebuje strategicznego drogowskazu, na lata 2021-2025, orientującego urząd na to:

  • na czym powinien się skoncentrować nie ograniczając swojej bieżącej działalności,
  • co powinien zmieniać na rynku finansowym, w sposobie swojego działania i posiadanych aktywach,
  • jak sprawować sprawny i efektywny nadzór nie tylko nadążający za rynkiem, ale wręcz wyprzedzający rynek finansowy.

Strategia także dla fintechów

Strategia ma skupiać się na dostarczaniu wartości szczególnie takim grupom jak: nadzorowane podmioty rynku finansowego (w tym także fintechy), konsumenci usług i produktów rynku finansowego oraz pracownicy i kadra kierownicza KNF. Chodzi tutaj między innymi o bardziej proaktywne działanie nadzorcy.

A co z konkretnymi założeniami na temat branży FinTech? Takowe można znaleźć w opublikowanej jakiś czas temu Cyfrowej Agendzie Nadzoru. W opracowaniu nadzorca skupiał się właśnie na kwestii działalności na rzecz innowacji w sektorze finansowym

KNF realizuje także program Innovation Hub, w ramach którego odpowiada na pytania płynące między innymi od firm z sektora FinTech.

Ewaluacja strategii w roku 2023

Realizacja strategii będzie finansowana w całości ze środków uzyskanych z wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego.

Cele strategiczne mają podlegać corocznemu przeglądowi w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. W ramach przeglądu, w roku 2023 przeprowadzona zostanie ewaluacja strategii, weryfikująca aktualność celów strategicznych, wyzwań i warunków realizacji przedsięwzięcia. Przegląd może skutkować korektą celów strategicznych, ich mierników lub wartości planowanych – czytamy w komunikacie.