W webinarze udział wzięli wzięli Grzegorz Hansen, dyrektor deparamentu compliance UKNF; Jan Ziomek, kierownik zespołu innowacji UKNF; Anna Piechaczek, chief compliance oficer ING Bank Śląśki i dr Krzysztof Korus, partner DLK Legal, doradca Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatniczych. Spotkanie prowadził Piotr Brewiński, wiceprezes zarządu w Fundacji FinTech Poland.

Kwestionariusz KNF – co na to instytucje płatnicze?

W dniu 2 czerwca 2020 roku UKNF opublikował wytyczne dla banków wraz ze stosownym kwestionariuszem. Wytyczne Urzędu dotyczyły przede wszystkim informacji, jakie banki powinny pozyskiwać od instytucji płatniczych przed nawiązaniem z nimi relacji biznesowych. Chodziło przede wszystkim o przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML).

Jak to stanowisko wpłynęło na branżę płatniczą? Dyskusje na ten temat rozpoczął dr Krzysztof Korus, partner DLK Legal, doradca Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatniczych.

– Stanowisko zostało oczywiście odnotowane. Instytucje płatnicze, przynajmniej te zrzeszone w PONIP, dostrzegają stosowanie tego kwestnaroiusza przez banki. Nie jest on jednak stosowany w pełni. Banki posługują się nim w części. Zazwyczaj jest to część dotycząca struktury własnościowej, czy ogólnie informacji o instytucji płatniczej. Najczęściej nie dotyczą one tych najbardziej sensytywnych informacji, które widzieliśmy w tym kwestionariuszu, na przykład dotyczących samych usług płatniczych – mówił dr Krzysztof Korus.

– Ogólnie rzecz ujmując kwestionariusz i stanowisko wprowadziło sporo zaskoczeń i nieufności. Precyzując – chodzi o nieufność pomiędzy dostawcami niebankowymi i instytucjami płatniczymi a bankami. Kwestionariusz zawiera bowiem rozwiązania najdalej idące w reżimie AML. W pewnym sensie jest to informacja dla banków, że działalność instytucji płatniczych należy do najbardziej ryzykownych – dodaje.

Kwestionariusz upraszcza relację pomiędzy bankiem i fintechem?

A jak to wygląda z perspektywy banku? Głos w tej sprawie zabrała Anna Piechaczek, chief compliance oficer w ING Banku Śląskim.

– Z mojego punktu widzenia banki indywidualnie podchodzą do klientów, zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Stosowanie kwestionariusza, którego ogólny zakres został zarekomendowany przez UKNF, częściowo standaryzuje podejście rynkowe i instytucje płatnicze z góry mogą być wstępnie przygotowane na pytania banków – mówiła Anna Piechaczek.

– A też pamiętajmy, że ze względu na model biznesowy instytucje płatnicze często korzystają z więcej niż jednego rachunku w jednym banku. Moim zdaniem kwestionariusz powinien upraszczać sytuację zarówno ze strony banków jak i instytucji płatniczych – dodaje.

Cały webinar SuperVision FinTech Talks #4 można obejrzeć poniżej

Wydarzenia są organizowane przez Fundacje FinTech Poland, przy partnerstwie z UKNF i GovTech Polska. Fintek.pl jest patronem medialnym projektu.