Przy okazji resort cyfryzacji podzielił się statystykami na temat wzrostu liczby użytkowników PZ. W 2016 roku posiadało go około 400 tys. Polaków – głównie urzędników. Z kolei do końca 2017 Profil Zaufany założyło 1,3 mln osób. Dla porównania w pierwszych sześciu miesiącach tego roku z dobrodziejstw PZ skorzystało ponad 1,2 mln obywateli.

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do zakładania Profilu Zaufanego

Wzrost zainteresowania Profilem Zaufanym nie może dziwić – w końcu za jego pomocą można załatwić coraz więcej spraw bez wychodzenia z domu. Chodzi między innymi o takie czynności jak sprawdzenie swoich punktów karnych, weryfikacja czy auto – które chcemy sprowadzić z zagranicy – nie było złomowane (Historia Pojazdu), zgłoszenie utraty dowodu osobistego i wystąpienie o nowy dokument, zarejestrowanie działalności gospodarczej, czy wystąpienie o odpis aktu stanu cywilnego.

Za pomocą Profilu Zaufanego można się również zalogować do Internetowego Konta Pacjenta, gdzie znajdziemy historię swojego leczenia. PZ pozwoli także na złożenie wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jak założyć Profil Zaufany? Są dwa sposoby. Pierwszy – przez Internet, za pomocą internetowego konta bankowego. Drugi – w punkcie potwierdzającym. PZ można założyć w takich bankach jak PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Pekao, ING Bank Śląski, mBank, Bank Millennium Alior Bank (wraz z T-Mobile Usługi Bankowe), Santander Bank Polska i Envelo Bank.

Jeśli nasz bank nie oferuje takiej możliwości trzeba się udać do punktu potwierdzającego – po uprzedniej rejestracji i wypełnieniu formularza na stronie Profilu Zaufanego. W sumie na terenie całego kraju funkcjonuje około 1,5 tys. punktów potwierdzających. Ich rolę pełnią na przykład delegatury Urzędów Wojewódzkich, urzędy gminy, urzędy skarbowe, czy poczty.

Ministerstwo Cyfryzacji ma nadzieję, że Profil Zaufany już niebawem będzie jeszcze bardziej popularny. Sejm pracuje już nad projektem ustawy wdrażającej rozwiązania dotyczące tzw. e-zdrowia. Po jej wejściu w życie pracownik przychodni, lekarz, pielęgniarka, położna – którzy otrzymają odpowiednie uprawnienia – będą mogli potwierdzać Profile Zaufane