— Jesteśmy w szczególnym momencie. Sektor pożyczkowy oczekuje na to co się wydarzy. To absolutnie konieczne, aby nasza branża miała się w Polsce dobrze. Jedną z najważniejszych kwestii jest także to, żeby oferta sektora lendingowego dla konsumentów wciąż była silnie obecna i mogła się rozwijać. To jest rzecz wręcz fundamentalna. — mówi Edyta Szymczak, prezes ERIF BIG S.A.

Prognozy na 2022 rok w sektorze finansowym

Branża pożyczkowa spodziewa się spadku dostępności kredytów i pożyczek. Dlaczego? Największy wpływ może mieć dalsze podwyższanie stóp procentowych przez NBP, a także przyjęcie tzw. ustawy antylichwiarskiej. Ma ona wprowadzić m.in. nowe ściśle określone limity odsetek i kosztów pozaodsetkowych.

Nadchodzący rok ciągle zdaje się pozostawać pod znakiem zapytania. Jakie regulacje zostaną ostatecznie uchwalone? Jaki „impact” biznesowy te zmiany przyniosą? Pytań jest dzisiaj wiele. W trakcie Loan Magazine Awards, odpowiedzi na kilka z nich zgodziła się udzielić Edyta Szymczak, prezes ERIF BIG S.A. Nagranie można obejrzeć poniżej.