Jednym z najczęstszych zarzutów względem Bitcoina jest właśnie fakt, iż często staje się on instrumentem do finansowania działania terrorystów bądź wykonywania przekrętów finansowych. Teraz ma się to zmienić za sprawą AMLD IV, której projekt Komisja Europejska przedłożyła jeszcze w 2016 roku.

Czytaj także: Snipay – aplikacja do płatności kryptowalutami

Co zmieni nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy?

W związku z dużą ilością zmian, które powinny być wprowadzone do obecnej ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zdecydowano się na opracowanie projektu nowej ustawy. Tym samym nowe prawo powinno być czytelniejsze, a zmienione obowiązki i uprawnienia instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy, jednostek współpracujących oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wynikające z tych przepisów – łatwiejsze do identyfikacji. W nowej ustawie wskazano m.in.:

  • nowe kategorie instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
  • mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  • obowiązki instytucji zobowiązanych, w tym dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
  • przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
  • zasady dotyczące gromadzenia przez GIIF informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania tych informacji innym podmiotom;
  • przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków;
  • precyzyjniejsze zasady współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem;
  • przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom;
  • przepisy dotyczące kontroli instytucji zobowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje zobowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.

Nowa ustawa powinna przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz lepszego dostosowania polskich regulacji do rekomendacji międzynarodowych. Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które powinny obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia.

Czytaj także: Powstanie Digital PLN – polska kryptowaluta

Jak to się ma do Bitcoina?

Co prawda sama ustawa nie odnosi się bezpośrednio do kryptowalut, ale wskazano w niej, że pod nowe przepisy mają podlegać „podmioty, które świadczą usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi” oraz „wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi”. Według definicji zawartej w akcie prawnym kryptowaluty stają się też jedną z części wartości majątkowych.

Podstawową zmianą ma być zerwanie z anonimowością posiadaczy Bitcoina. Od wejścia w życie nowych przepisów dążenie do zachowania anonimowości będzie jedną z przesłanek do stosowania „wzmożonych środków bezpieczeństwa”. Pokrywa się to z informacjami, które prezentowaliśmy na Fintek.pl w grudniu zeszłego roku. Jednym z założeń projektu ustawy miało być właśnie „podpięcie” giełd kryptowalut pod przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, co z kolei wiązało się z końcem anonimowości posiadaczy BTC. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Posiadacze Bitcoina już nie będą anonimowi.

Dla osób zainteresowanych tematyką uregulowania BTC w Polsce polecamy wywiad z Wojciechem Murdzkiem, posłem Klubu Prawo i Sprawiedliwość i członkiem Komisji Finansów Publicznych. Rozmowę można znaleźć tutaj – Wojciech Murdzek, PiS – Nie jesteśmy przeciwni kryptowalutom.

Link do pełnego projektu ustawy można znaleźć tutaj – Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.