Z promocji „Do 120 zł za otwarcie Konta” mogą skorzystać osoby, które od 1 lipca 2015 r. do 28 lutego 2017 r. nie posiadały Konta z Lwem dla klientów indywidualnych w ING Banku Śląskim (Direct, Komfort, Klasyczne, Student, Premium).

Premia w wysokości 100 zł zostanie wypłacona klientom, którzy:

  • od 1 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. otworzą poprzez stronę internetową banku lub w systemie bankowości internetowej Moje ING (dotyczy klientów posiadających Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN na dzień rozpoczęcia promocji):
    • Konto z Lwem Direct albo Konto z Lwem Komfort i wydawaną do niego kartę debetową,
    • Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN, jeśli go nie posiadają;
  • do 14 sierpnia 2017 r. na otwartym w ramach promocji Koncie z Lwem Direct albo Koncie z Lwem Komfort, zostaną rozliczone i zaksięgowane transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 1000 zł, dokonane kartą debetową wydaną uczestnikowi promocji do tego konta lub BLIKIEM,
  • w dniu wypłaty premii będą posiadaczami otwartego w ramach promocji Konta z Lwem Direct albo Konta z Lwem Komfort wraz z wydaną do niego kartą debetową oraz Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN.

Premia w wysokości 120 zł zostanie wypłacona klientom, którzy minimum 3 z wyżej wymienionych transakcji dokonają BLIKIEM, w nowo udostępnionej funkcjonalności w aplikacji mobilnej Moje ING.
Premia zostanie przekazana na Otwarte Konto Oszczędnościowe, które uczestnik posiadał lub otworzył w ramach trwającej promocji, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie promocji, najpóźniej do 15 września 2017. Szczegółowe warunki oferty znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie banku.