Prototypowy trwały nośnik danych został zaprojektowany w celu ułatwienia bankom dostosowania swoich wewnętrznych systemów do wymagań unijnej dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego w zakresie komunikacji z klientem, poprzez cyfryzację procesów publikacji, zatwierdzania oraz wyszukiwania dokumentów.

W tym miejscu warto też przypomnieć o trwałym nośniku opartym na blockchainie polskiej firmy Billon. Już pięć polskich banków publikowało dokumenty w oparciu o ten system. Dzięki zastosowaniu nowej technologii i ograniczeniu kosztów związanych z wymogiem przekazania informacji w niezmienionej formie, polski sektor bankowy może zaoszczędzić rocznie prawie 500 mln zł. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Polski sektor bankowy zaoszczędzi setki milionów złotych.

Ciekawym rozwiązaniem w sprawie trwałego nośnika może też być BankMail, czyli elektroniczny list polecony za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule – Odbieranie uwierzytelnionej poczty przez bankowość elektroniczną? Poznajcie BankMail.

KIR opracował prototypowe rozwiązania dla trwałego nośnika

KIR  zbudował prototypową platformę dla całego sektora bankowego w Polsce, której zadaniem jest dostarczenie usługi online, mającej na celu weryfikację istnienia oraz oryginalności dokumentów, zarówno publicznych jak i prywatnych, opublikowanych przez banki dla użytkowników. Stanowi to odpowiedź na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), dotyczący definicji „trwałego nośnika”.

W styczniu 2017 r.  TSUE uznał, że dokumenty udostępniane klientom elektronicznie można uznać za dostarczone na „trwałym nośniku”, jeżeli strona internetowa lub system zapewniają odtworzenie informacji w niezmienionej postaci we właściwym okresie. Zdaniem UOKiK, procesy utrzymywania dokumentów dotyczących relacji z klientami (np. taryfy opłat) oraz systemy bankowości elektronicznej, wykorzystywane przez banki do komunikacji z konsumentami, w obecnej formie nie spełniają wszystkich wymogów trwałego nośnika informacji.

Prototypowe rozwiązanie trwałego nośnika opartego o technologię blockchain, zbudowane w KIR przy współpracy z IBM, pozwala na unikalne znakowanie oraz przechowywanie dokumentów w repozytorium utrzymywanym przez bank i/lub KIR, jako zaufana trzecia strona. Wszelkie dokonywane na dokumentach operacje znakowania są zapisywane w rozproszonym rejestrze blockchain w ramach dedykowanych instancji banków uczestniczących w blockchain. Klient z kolei może weryfikować status oraz integralność dokumentu online – system wykona to automatycznie odczytując cyfrowy „odcisk palca” dokumentu i porównując go z listą dokumentów zarejestrowanych
w rejestrze blockchain.

Czytaj także: KIR pomoże w tworzeniu standardu Polish API

Czy platforma na blockchainie będzie wydajna?

Jednym z największych wyzwań oraz istotnym czynnikiem warunkującym sukces tego projektu była wydajność platformy opartej o rozwiązanie blockchain – musiała ona zapewnić skalowalną przepustowość oraz szybką obsługę ogromnej ilości dokumentów publikowanych przez banki w bardzo krótkim czasie. Ostatnio przeprowadzone testy potwierdziły, że platforma oparta o wybraną technologię blockchain, złożona z ośmiu niezależnych węzłów blockchain, jest w stanie w ciągu sekundy przetworzyć publikację 370 dokumentów (prawie 32 miliony dziennie), weryfikować 549 dokumentów (ponad 47 milionów dziennie) oraz pobrać 2439 dokumentów (około 211 milionów dziennie).

Rozproszona architektura infrastruktury sprzętowej i systemowej rozwiązania dla trwałego nośnika oparta o blockchain w wybranej przez KIR technologii, pozwala na zmniejszenie ryzyka cyberataków wymierzonych w komunikację między bankiem a klientem. Treść dokumentów jest podpisywana kryptograficznie, a tożsamość podmiotu publikującego może zostać zapisana w stałym rejestrze.

– Podstawowym zadaniem KIR jest dostarczanie bankom prowadzącym działalność na terenie Polski nowoczesnych technologii, spełniających oczekiwania ich klientów. – powiedział Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu KIR.

– Jeżeli wdrożenie prototypu trwałego nośnika opartego o rozproszony rejestr przyniesie oczekiwane rezultaty, planujemy rozwinąć ten system do w pełni funkcjonalnego rozwiązania, ułatwiającego spełnienie wymogów zgodności prawnej w obszarze komunikacji z klientem. Wyniki testów wydajnościowych pokazują, że technologia ta jest wystarczająco stabilna, aby sprostać wszelkim wymaganiom biznesowym – dodaje R. Trętowski.

Czytaj także: KNF publikuje wytyczne w sprawie PSD2. Co czeka banki i fintechy?

Współpraca KIR i IBM

Technologia blockchain pozwala na prowadzenie relacji biznesowych opartych na znacznie większym zaufaniu. Współpracując z takimi instytucjami jak KIR i z całym otoczeniem bankowym, IBM pomaga przedsiębiorstwom cyfryzować dokonywane transakcje oraz ulepszać standardy zgodności – powiedziała Karolina Marzantowicz, IBM Distinguished Engineer.

– Podczas pracy z KIR zauważyliśmy, że tradycyjne technologie nie są w stanie zaoferować tak dalece idącej transparentności, a jednocześnie odpowiedniego poziomu prywatności przesyłanych danych – dodaje Marzantowicz.

Wdrożenie prototypu rozwiązania zajęło 6 tygodni. Platforma blockchain, zbudowana przez KIR przy wsparciu IBM, jest pierwszą usługą opartą o ogólnie dostępną technologię blockchain. To oprogramowanie typu open source stworzone w celu rozwijania międzybranżowej technologii blockchain.

Po pozytywnej weryfikacji założeń projektu, KIR kontynuuje – wraz z bankami – prace nad wykorzystaniem innej, obecnie wdrażanej usługi – mojeID, która pozwoli m.in. uwierzytelnienie się przez klienta banku do prywatnych dokumentów, zarówno w trakcie jak i po ustaniu jego relacji z bankiem. W najbliższym czasie KIR dostarczy sektorowi bankowemu rekomendacje w zakresie docelowego rozwiązania trwałego nośnika informacji.

Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r.