– W I kwartale wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe. To efekt długiej i intensywnej pracy całego zespołu, która zaowocowała umocnieniem pozycji rynkowej Morizon.pl oraz wprowadzeniem do oferty nowych produktów i usług. – powiedział Jarosław Święcicki, prezes zarządu Morizon S.A.

Czytaj także: Nie daj się „zrobić w słupa”

FinTech i nieruchomości

Wyniki finansowe odzwierciedlają dynamiczny rozwój Grupy, który jest efektem zarówno wzrostu organicznego, jak i rozszerzenia działalności. Dzięki przejęciu spółki technologicznej FinPack Grupa umocniła pozycję rynkową oraz zwiększyła portfolio oferowanych usług. Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 28% do 0,7 mln zł, a zysk EBITDA wzrósł o 45% do 0,9 mln zł. Zysk netto wyniósł 0,5 mln zł, w porównaniu do 0,4 mln zł w I kwartale 2016 r.

Morizon to wiodąca platforma umożliwiająca zarówno wyszukiwanie jak i finansowanie nieruchomości. Grupa wydaje serwisy nieruchomościowe oraz dostarcza usługi i narzędzia FinTech dla pośredników nieruchomości, deweloperów i doradców finansowych. Celem Grupy jest budowa kompleksowej platformy OneStopShop dla rynku nieruchomości, która w jednym miejscu skoncentruje wszystkie produkty i usługi niezbędne przy zakupie mieszkania oraz przeprowadzi klientów przez wszystkie etapy procesu – od wyszukania do zamieszkania.

W 2016 r. dokonaliśmy akwizycji spółki FinPack, co było krokiem milowym w realizacji strategii OneStopShop dla rynku nieruchomości. Zespół FinPack wprowadził do Grupy nowe kompetencje z zakresu usług finansowych, co ma odzwierciedlenie w osiąganych przychodach oraz będzie mieć istotne znaczenie w kolejnych okresach– dodał Jarosław Święcicki.

W I kwartale Grupa wprowadziła innowacyjne rozwiązanie umożliwiające śledzenie zachowań i analizę preferencji użytkowników. Nowe narzędzie umożliwia efektywniejszą, zautomatyzowaną komunikację z klientami, a także prezentowanie lepiej dopasowanych ofert i treści.

Obecnie Morizon jest w trakcie procesu przeniesienia notowań z NewConnect na główny rynek GPW. W marcu br. Spółka złożyła prospekt emisyjny do KNF.