Na razie mamy do czynienia z okresem przejściowym w implementacji PSD2 – dopiero w przyszłym roku w życie wejdą RTS-y, które pozwolą fintechom na dostęp do rachunku bankowego klienta i inicjowanie w jego imieniu transakcji. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – PSD2 wejdzie w życie za dwa tygodnie. Ustawa opublikowana.

– Do PSD2 można podchodzić na dwa sposoby: jak do procedury, którą należy wdrożyć, lub jak do szansy, którą się otrzymuje. Faktem jest, że kończy się pewna epoka, w której relacja Klient – Bank posiadała niezachwiany status constans, a wszelkie instytucje pośredniczące musiały dostosowywać się do ścisłych rygorów takiej współpracy – mówi Bartosz Gibowski, Senior After-Sales Specialist w Tpay.com.

– Rynek usług finansowych jest rynkiem regulowanym o silnej konkurencyjności, specjalizacja w danej dziedzinie finansów z tego powodu – to rzecz pożądana przez Klientów. PSD2 w takim przypadku otwiera nowe możliwości, zamiast bezwzględnej walki o Klienta rozpoczyna się etap współpracy, wymaga to jednak podjęcia ryzyka i zmiany podejścia – dodaje.

Open API – czyli wiele usług w jednym miejscu

Pełna implementacja PSD2 otworzy przed podmiotami trzecimi (Third Party Providers – TPP) bankowe bazy danych. W roli TPP mogą występować zarówno fintechy, jak i banki.

Dobrym przykładem jest współpraca Alior Banku z solarisBank, Raisin i Mastercard, w ramach której powstanie platforma Open API. Ma ona działać mniej więcej tak – niemiecki klient otwiera konto w solarisBanku i w kilka minut otrzyma dostęp do konta wielowalutowego Alior Banku, a także będzie mógł wybrać dodatkowe usługi oszczędnościowe od Raisin i skorzystać z oferty Mastercard.

Open API Alior Banku ma być gotowe pod koniec 2018 roku. To dobry przykład na to, jak może wyglądać rynek bankowy po pełnym wdrożeniu PSD2. Niestety, ale zgodnie z ostatnim raportem Deloitte Polska znajduje się na szarym końcu w Europie, jeżeli chodzi o rozwijanie otwartej bankowości.

Polish API i dostęp fintechów do rachunku klienta

Jednym z elementów PSD2 jest stworzenie Polish API, czyli krajowego interfejsu do komunikacji pomiędzy bankami i TPP. Związek Banków Polskich ma opublikować drugą wersję standardu już pod koniec czerwca. Kluczowe jest to, aby Polish API było komplementarne z innymi wtyczkami, nad którymi pracują kraje europejskie i grupa berlińska. Polskie banki mają czas do marca 2019 roku, aby przygotować środowisko testowe dla TPP.

Podsumowując – po pełnym wdrożeniu PSD2 TPP będzie komunikował się z bankiem poprzez API i prosił o dostęp do rachunku klienta. Następnie klient będzie autoryzował dostęp (na przykład poprzez wpisanie kodu wygenerowanego przez bank, lub poprzez przekierowanie na stronę banku) i gotowe – fintech może sprawdzić stan konta klienta, albo zainicjować płatność za jego zgodą.

Obawy wśród niektórych klientów może budzić fakt, że TPP otrzyma dostęp do naszego rachunku bankowego, ale przecież nie chodzi o to, aby zabezpieczyć dostęp do konta, tylko pieniądze na koncie. Właśnie w tym celu powstają standardy API – aby zabezpieczać środki klienta i weryfikować TPP.

Drugi aspekt to Open API i przykład Alior Banku. Dzięki połączeniu kilku podmiotów w ramach jednej platformy, klient uzyska dostęp do usług kilku instytucji w jednym miejscu – bez dodatkowych formalności i straty czasu.

– Wejście w życie PSD2 to znak czasów, takich w których hierarchiczny model współpracy sprawdzający się świetnie w latach minionych odchodzi do przeszłości. Obecnie wygrywać będzie ten, który zamiast stawiać mury, zacznie budować drogi. Współpraca, nastawienie na nowe rozwiązania oraz zdolność do podjęcia ryzyka będzie wyznacznikiem sukcesu w bankowości XXI wieku – podsumowuje Bartosz Gibowski.