PricewaterhouseCoopers (PwC) przeprowadziło ogólnoświatową ankietę, która wykazała, że 90% banków czuje się zagrożonych rosnącą popularnością branży FinTech. Zaledwie niecałe 10% nie postrzega FinTechowych startupów jako potencjalnego rywala.

Badanie miało na celu oszacowanie wzrostu znaczenia nowych technologii w sektorze usług finansowych i potencjalnego wpływu FinTechu na graczy już obecnych na rynku. Dodatkowo PwC chciało zbadać nastawienie środowiska do rozwijających się nowinek technologicznych.

Kto był badany?

  • 20% badanych to firmy FinTechowe,
  • kolejne 20% to firmy zarządzające aktywami,
  • 30% to przedsiębiorstwa oferujące różnego rodzaju usługi finansowe,
  • a 30% to banki.

FinTech według PwC

PwC należy do tak zwanej „Wielkiej Czwórki”, firm zajmujących się audytem przedsiębiorstw (obok Deloitte, Ernst &Young i KPMG).

-FinTech jest dynamicznym segmentem, znajdującym się na skrzyżowaniu usług finansowych i nowych technologii. Startupy skupione na rozwijaniu nowinek technologicznych i nowi gracze na rynku finansowym, usprawniają produkty i usługi, obecnie zapewniane przez tradycyjny sektor usług finansowych- tak definiuje FinTech PricewatershouseCoopers.

Obawy przed nowym graczem

  • 90% banków czuje się zagrożone przez FinTechowe startupy,
  • 40% „nie banków” ocenia, że FinTech nie jest dla nich zagrożeniem,
  • tylko mniej niż 10% banków uważa podobnie,
  • 65% banków twierdzi, że rozwój FinTechu przynosi im straty,
  • również 65% banków uważa, że FinTech wywrze presję na zmniejszenie marży.

PwC uważa, że słabo rozwinięte produkty bankowe sprawiają, że FinTech ma duże pole do popisu. Przedsiębiorstwo audytorskie stwierdziło, że nowi gracze dostrzegają szansę na rozbicie sektora bankowego poprzez usprawnianie rozwiązań finansowych.

Badanie wykazało, że coraz większa liczba urządzeń osobistych, aplikacji mobilnych i technologii osobistych sprawi, że sektor bankowy zmieni się o 180 stopni.

Wróg czy przyjaciel?

Specjaliści obserwujący rynek finansowy spierają się odnośnie relacji firm FinTechowych i banków. Część z nich podziela obawy banków prezentowane przez PwC, jednak druga grupa traktuje startupy FinTechowe jako katalizator pozytywnych zmian.

Nowe technologie oferują zupełnie nowy poziom dostępu do własnych finansów. Banki nie są w stanie nadążyć za FinTechową rewolucją, jednak presja przez nią wywierana może wpłynąć korzystnie na cały sektor finansowy. Podobne stanowisko prezentowaliśmy tutaj.

Wielkie banki zmuszone są do zmiany nastawienia i nie mogą już patrzeć na klientów z góry. FinTech wymusza na nich zmiany proklienckie, co czyni go bardzo pożytecznym dla zwykłych ludzi. Jeżeli banki dostosują się do zmieniających się realiów, powinny zyskać a nie stracić.

/RT