– Nowy system przede wszystkim integruje wiele aktywności w obrębie inwestycji. Wdrożona infrastruktura służy do ewidencji transakcji i pomaga w monitorowaniu ich efektów ekonomicznych. Wspomaga procesy związane z rozliczaniem transakcji i obsługą rachunków finansowych – podkreśla Tomasz Kulik (zdjęcie główne), CFO PZU.

PZU uruchamia projekt Wall Street do zarządzania aktywami

– Nowy system pozwala na praktycznie całkowitą obsługę  procesów inwestycyjnych oraz bieżący nadzór i kontrolę tych procesów w spójnym systemie informatycznym. Gwarantuje wysoki standard, przyspiesza obsługę tych procesów, eliminując konieczność korzystania z dodatkowych narzędzi. Jednocześnie oznacza także większą atrakcyjność TFI PZU jako pracodawcy dla profesjonalistów inwestycyjnych. – mówi Robert Kubin, prezes TFI PZU.

Mimo trudnych warunków związanych ze zmianą organizacji pracy, wymuszoną przez pandemię koronawirusa, prace nad projektem „Wall Street” przebiegały zgodnie z harmonogramem. W kluczowych etapach projektowych brało udział blisko 200 osób zarówno z Polski, jak i Wielkiej Brytanii czy Francji – czytamy w komunikacie.

Prace zostały zrealizowane wspólnie przez zespoły biznesowe i IT z trzech spółek Grupy PZU: PZU SA, PZU Życie SA oraz TFI PZU SA we współpracy z partnerami biznesowo-technologicznymi: Murex,  Luxoft Poland, SWIFT, COMARCH, EY, Bloomberg, Refinitiv, An LSEG Business i kancelarią prawną Bird & Bird.