W Polsce platformą Child Alert zarządzają eksperci z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Uruchomienie systemu Child Alert zawsze poprzedzone jest zgodą opiekuna prawnego poszukiwanej osoby. Następnie na jej wniosek Policja przygotowuje specjalny komunikat, który zawiera podstawowe informacje o zaginionym dziecku, okolicznościach zdarzenia, a także o domniemanym sprawcy uprowadzenia – czytamy w komunikacie.

Child Alert na platformie mojePZU

Kolejnym krokiem jest dotarcie ze zdjęciem zaginionego dziecka do jak największej liczby osób w Polsce i za granicą. Policja wykorzystuje wszelkie dostępne kanały komunikacji masowej – telewizję, Internet, radio, tablice reklamowe, elektroniczne znaki drogowe, telefonię komórkową. Uruchomia także ogólnopolski numer alarmowy 995, pod którym każdy może przekazywać informacje dotyczące zaginionego dziecka.

Od 20 listopada informacja o wszczęciu procedury poszukiwawczej Child Alert pojawiła się także na platformie mojePZU. Użytkownicy aplikacji mobilnej mojePZU dostaną wówczas tzw. „pushe” – czyli wysyłane przez administratorów aplikacji mobilnych powiadomienia przypominające sms. Warunkiem otrzymania wiadomości jest posiadanie aplikacji mobilnej, dostęp do Internetu oraz wyrażenie zgody na ich otrzymywanie.

– Szybkość przepływu informacji w przypadku zaginięcia dziecka i jej dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców jest sprawą kluczową, dlatego udostępniamy Policji dodatkowy kanał komunikacji – aplikację mojePZU mobile. Za jego pośrednictwem funkcjonariusze mogą przekazywać naszym klientom wiadomości dotyczących poszukiwań dzieci i młodzieży – mówi Grzegorz Nowakowski, dyrektor ds. e-commerce PZU.