Z płatności w formie abonamentu mogą skorzystać osoby prywatne, które zdecydują się na zakup ubezpieczenia: PZU Auto, PZU Dom, PZU Plan na Zdrowie, PZU NNW, PZU Edukacja, OC w Życiu Prywatnym.

– Na płatność abonamentową czekało wiele osób, dla których jednorazowe opłacenie ubezpieczenia mogło być dużym wydatkiem. Dzięki rozbiciu płatności na 12 części, klienci mogą pomyśleć o kupnie dodatkowej polisy i rozszerzeniu swojej ochrony. Za wszystkie ubezpieczenia zapłacą co miesiąc jednym przelewem – podkreśla Paweł Ochmański, dyrektor Biura Produktów Detalicznych i MSP.

PZU oferuje ubezpieczenia w abonamencie

Klient, którzy zawrze umowę ubezpieczenia w abonamencie, otrzyma podzielenie składki na 12 płatności. 3 dni przed terminem płatności na jego adres e-mail wysyłany będzie link, za pomocą którego dokonywana jest zapłata. W przypadku zakupu kolejnej polisy, PZU nadal wysyła co miesiąc tylko jeden link do wspólnej płatności za składki.

Należności w ramach abonamentu można uregulować dokonując płatności tradycyjnym lub szybkim przelewem, BLIKIEM oraz kartą. W komunikacie czytamy, że obecnie usługa obejmuje jedynie sześć najbardziej popularnych rodzajów ubezpieczeń, ale w niedalekiej przyszłości PZU planuje rozszerzyć ją o kolejne polisy.

Kilka dni temu insurtech Cachet ogłosił nawiązanie współpracy z PZU. Dzięki temu lider polskiego rynku ubezpieczeń przedstawi ofertę innowacyjnych polis kierowcom Ubera i Bolta.