Do Centralnej informacji o rachunkach wpłynęło w minionym roku 1 848 wniosków z zapytaniem o rachunek własny. To wzrost o ponad 102% w stosunku do roku 2017, w którym liczba zapytań wyniosła 914. Rekordowym miesiącem 2018 był sierpień, kiedy wpłynęły 283 takie wnioski. Odnotowano również wzrost liczby zapytań o rachunki spadkodawcy (czyli tak zwane rachunki uśpione) – w 2018 r. klienci skierowali 5 611 takich wniosków. Mniej było za to wniosków ze strony tzw. organów uprawnionych – prokuratury, policji, sądów czy komorników sądowych.

Zapytania o rachunek własny cieszą się coraz większą popularnością

Fakt, że coraz więcej osób chce uzyskać informacje o rachunkach bankowych może wynikać z rosnącej świadomości w obszarze kontroli naszych finansów. Szczególnie, że usługa umożliwia między innymi sprawdzenie, czy ktoś nieuprawniony nie założył konta na nasze nazwisko. W ten sposób klienci mogą zweryfikować, czy ich tożsamość nie została wykorzystana w sposób niezgodny z prawem.

Przed wdrożeniem Centralnej informacji, zapytanie o poszukiwany rachunek musiało być adresowane do każdego banku lub SKOK-u z osobna… Było to niesamowicie czasochłonne. Dzięki systemowi Ognivo istnieje możliwość otrzymania informacji w jednym miejscu – w placówce instytucji, w której zdecydujemy się złożyć wniosek.

W celu skorzystania z usługi, wnioskodawca składa odpowiedni dokument w wybranym przez siebie banku lub SKOK-u. Następnie instytucja kieruje zapytanie do Centralnej informacji. W kolejnym kroku Centralna informacja przesyła zapytanie do pozostałych uczestników systemu, a udzielenie klientowi odpowiedzi trwa kilka dni. Po uzyskaniu informacji od banku lub SKOK-u, Centralna informacja o rachunkach przekazuje zagregowane dane do instytucji, w której klient złożył wniosek. Proste, łatwe i przyjemne.