Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport o sytuacji polskich banków w I kwartale 2016 roku. KNF informuje, że jest ona stabilna dzięki rekordowo niskim stopom procentowym oraz utrzymującemu się ożywieniu gospodarki. Pomimo takiej deklaracji trzeba zwrócić uwagę na znaczny spadek wyniku finansowego banków- aż o 23%. Środowisko bankowców nie śpi spokojnie również przez Brexit.

Wzmocniła się baza kapitałowa, fundusze własne wzrosły z 159,1 mld zł (pod koniec ubiegłego roku) do 165,1 mld (do marca 2016), czyli o 3,8%.

Spadek wyniku finansowego o 23%!

  • Banki odnotowały znaczny spadek wyniku finansowego netto w porównaniu do I kwartału roku ubiegłego,
  • Wyniósł on 3,203 mld zł i był niższy o 954 mln,
  • Gorsze wyniki odnotowano w 331 podmiotach gromadzących ponad 50% aktywów sektora.

Komisja sugeruje, że ma to związek z obniżeniem wyniku działalności bankowej, wzrostu kosztów działania oraz wzrostu minusowego salda rezerw i odpisów.

– Kluczowe znaczenie dla wyników banków w kolejnych okresach będzie miał rozwój koniunktury w polskiej gospodarce oraz czynniki o charakterze regulacyjnym. Na podstawie planów finansowych banków w 2016 r. należy oczekiwać obniżenia wyniku finansowego netto sektora bankowego w granicach 9-10%- czytamy w raporcie.

500+ korzystne dla bankowości?

  • „Rodzina 500+” może zwiększyć skłonność banków do akcji kredytowych, a gospodarstwa domowe do zwiększenia zadłużenia,
  • obniżenie ROE (wskaźnik rentowności kapitału własnego) z 9,9% do 7,3%,
  • obniżenie ROA (stopa zwrotu z aktywów) z 1,1% do 0,8%,
  • znaczny wzrost portfela papierów skarbowych, o 25,8%,
  • dobra sytuacja w zakresie bieżącej płynności banków- dodatnie luka płynności krótkoterminowej wzrosła z 157,7 mld zł do 159,1 mld zł,
  • co ciekawe współczynnik płynności krótkoterminowej obniżył się z 1,50 do 1,42.

KNF- Brexit źródłem niepewności

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może mieć szczególnie negatywny wpływ na sektor bankowy- twierdzi KNF. Brexit może wstrząsnąć rynkiem i pogorszyć nastroje wśród konsumentów oraz przedsiębiorców w UE. Wiąże się to z poczuciem niepewności oraz obawami o trwałość struktur Unii i Wielkiej Brytanii. Te czynniki mogą również negatywnie odbić się na kondycji polskiej gospodarki.

Dodatkowym źródłem niepewności jest kwestia potencjalnego prawnego rozwiązania problemu mieszkaniowych kredytów walutowych. Realizacja skrajnych opcji ustawowych może doprowadzić do zachwiania rynkiem bankowym i ograniczenia akcji kredytowych.

Raport Komisji Nadzoru Finansowego wyraźnie wskazuje na stabilną sytuację polskiego sektora bankowego. Pomimo dużych spadków wyniku finansowego oraz niepewności wywołanej Brexitem pozostaje on w dobrej formie. Należy jednak mieć na uwadze nadchodzące wyzwania sugerowane przez KNF.

Link do pełnego raportu.

/RT