Partner serwisuVisa dla biznesu

Paweł Kaczmarek

Aplikant adwokacki II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Międzynarodowego Postępowania Karnego. Specjalizuje się w prawie karnym, zdobywając wcześniej doświadczenie m. in. w jednej z warszawskich jednostek prokuratury, obszarze compliance (RODO, AML, Sygnaliści) oraz ochronie dóbr osobistych.

Artykuły autora:

Gamedev a ochrona danych osobowych
24 czerwca 2022, 11:30

Jednym z dwóch obszarów objętych planem kontroli Prezesa UODO na 2022 r. w sektorze prywatnym są aplikacje mobilne. Niestety, niejednokrotnie twórcy gier nie zdają sobie sprawy jest przez nich przetwarzanych.