Pod koniec stycznia bieżącego roku projekty zostały przyjęte przez Sejm i skierowane do Senatu. Teraz zostaną przekazane do podpisu Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji. Obecnie, aby zgłosić narodziny dziecka rodzic osobiście musi udać się do urzędu. Po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie to konieczne. O sprawie pisaliśmy na Fintek.pl już w kwietniu zeszłego roku – Już niedługo „Brajanka” zarejestrujesz przez Internet.

Narodziny dziecka zgłoś online

Dziś, aby zgłosić narodziny dziecka rodzic udaje się do urzędu osobiście. Jednocześnie w funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakowało mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami. Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Teoretycznie istnieje zagrożenie, że rodziców może ponieść fantazja i zaczną nadawać dzieciom bardziej „egzotyczne” imiona – przy urzędniku mogliby się wstydzić. Niewykluczone też, że pojawią się błędy typu „Brajan” lub „Dżesika”… Ale to tak pół żartem, pół serio.

Jak ma działać zgłaszanie narodzin online? Po zarejestrowaniu urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego online, odpis aktu urodzenia zostanie przesłany zgłaszającemu wraz z powiadomieniem o nadanym numerze PESEL oraz z zaświadczeniem o zameldowaniu. Dokument będzie wydawany w postaci papierowej lub elektronicznej. Następny krok to wspomniane powiązanie dziecka z rodzicami.

Taka usługa ma pojawić się w grudniu 2018 roku. Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Następnie w maju 2019 roku wprowadzone zostanie szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL.

Ministerstwo Cyfryzacji/RT