BLIK zamyka trzeci kwartał 2022 roku wzrostami we wszystkich kanałach. Od lipca do września jego użytkownicy wykonali 324 mln transakcji, których wartość sięgnęła 42,9 mld zł – czyli 61 proc. więcej niż w tożsamym okresie 2021 roku. Stale rośnie także liczba osób, które aktywnie korzystają z BLIKA. W ciągu trzech miesięcy zwiększyła się ona o ponad 700 tys. do 12 mln użytkowników.

Mocna pozycja BLIKA w e-commerce

Od lipca do września br. Polacy zapłacili BLIKIEM w sieci 178 mln razy – to o 41 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji w tym kanale osiągnęła 22,1 mld zł wobec 14,9 mld rok wcześniej (wzrost o 48 proc.). Średnia wartość pojedynczego zakupu online w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 124 zł.

– Obecna przewaga BLIKA w kanale online wydaje się być nie do zachwiania. Od wielu miesięcy obserwujemy także stały wzrost jego popularności w globalnym e-commerce. Obecność BLIKA poza granicami naszego kraju jest nieodzownym etapem naszego dalszego rozwoju. Chcemy przede wszystkim być w istotny sposób obecni w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jednym z kroków do realizacji tego celu jest niedawna akwizycja słowackiej platformy płatniczej VIAMO –  mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Dynamiczny wzrost transakcji w POS i przelewów na telefon

W trzecim kwartale br. już co 5. transakcja BLIKIEM realizowana była na terminalu płatniczym. W analizowanym okresie użytkownicy wykonali przeszło 67 mln transakcji, czyli aż o 175 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Istotny wpływ na uzyskany w tym kanale wynik miało stale zwiększające się zainteresowanie płatnościami zbliżeniowymi BLIK. Między lipcem a wrześniem br. zapłacono w ten sposób 21,5 mln razy.

– W bardzo krótkim czasie od wprowadzenia płatności zbliżeniowych dotarliśmy z informacją o nowej usłudze BLIKA do wielu naszych użytkowników. Obecnie już 1,5 mln osób aktywowało ją w aplikacji mobilnej swojego banku – podkreśla Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Trzeci kwartał przyniósł także duży wzrost liczby przelewów P2P, które odpowiadają już 20 proc. wszystkich transakcji BLIKIEM. Od lipca do września było ich aż 65 mln, czyli o 104 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy wyniosła 8,2 mld zł (wzrost o 121 proc. r/r).