Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w PwC’s 21st CEO Survey: Banking and capital markets 85% osób zajmujących stanowisko CEO w firmach z branży bankowej wyraża obawy związane z prędkością, z jaką zachodzą zmiany technologiczne. Cyfryzacja wzbudza rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania w zakresie usług finansowych.

Czynnikiem zbliżającym banki i fintechy jest postęp technologiczny

Nadążanie za tempem innowacji technologicznych jest niezbędne by pozostać konkurencyjnym. Wyzwaniem dla banków pozostaje rozwój istniejących usług i procesów, a także wprowadzanie zupełnie nowej oferty skierowanej do klientów indywidualnych i biznesowych. Transformacji technologicznej wymagają również stosowane przez banki rozwiązania wewnętrzne, w tym obszar zabezpieczeń, analityka danych oraz wielokanałowa obsługa klienta.

Zmieniający się dynamicznie pogląd na temat partnerstw na linii bank-fintech ukazują badania Cornerstone Advisors “What’s Going On In Banking 2021”. 49% ankietowanych przedstawicieli sektora bankowego w badaniu z 2019 roku odpowiedziało, że partnerstwo z fintechami jest ważne. W badaniu z 2021 roku już 66% ankietowanych uznało ten typ partnerstwa za ważny. W 2019 r. pogląd, iż partnerstwo bank-fintech jest zupełnie nieistotne podzielało 15% ankietowanych, przy czym w 2021 roku takie stanowisko reprezentowało tylko 6% ankietowanych.

Implementacja przez banki sprawdzonych rozwiązań fintechów, może być bardziej opłacalna od działań w ramach jedynie wykorzystania wewnętrznych zasobów. Funkcjonowanie w partnerstwie pozwoli na zaoszczędzenie czasu oraz środków finansowych.

Dla fintechów współpraca z bankami to możliwość skalowania działalności, dotarcia do nowej grupy klientów, jak i poszerzenia katalogu usług. Do nawiązywania partnerstw fintechy może zachęcać możliwość wspólnego pokonania barier wejścia, takich jak wymogi regulacyjne obecne przy świadczeniu usług płatniczych.

Partnerstwo Banku Pekao z Tpay

Z końcem marca br. formalnie rozpoczęło się partnerstwo pomiędzy Bankiem Pekao a Tpay, które połączy doświadczenie banku w obszarze akceptacji płatności kartami z doświadczeniem fintechu w obsłudze płatności internetowych. Obie strony zyskują w obszarze e-commerce stabilnego partnera. Klienci Tpay oraz biznesowi klienci Pekao otrzymają możliwość skorzystania z produktów i narzędzi niezbędnych do rozwoju biznesu w zakresie sprzedaży internetowej. Kooperacja ma na celu wypracowanie wygodnych rozwiązań, pozwalających przedsiębiorcom oszczędzić czas i lepiej dostosować działalność do  rynku zakupów online.

Jest to ważny krok na drodze Pekao do realizacji celów strategicznych. Bank w swojej ofercie zawrze w jednym miejscu bramkę płatniczą online, panel analityczny, terminale płatnicze i usługi bankowe. Co więcej, Pekao w obszarze e-commerce będzie świadczyć płatności odroczone i pożyczki gotówkowe dla klientów indywidualnych wybierających płatność online.

Współpraca pozwoli Tpay na oferowanie obecnym i nowym klientom atrakcyjnych usług bankowych. Fintech w ramach partnerstwa planuje wypracować kompleksową ofertę odpowiadającą na potrzeby firm w e-commerce w obszarach takich jak płatności, pozycjonowanie, analityka, obsługa transakcji równolegle na wielu rynkach.

Współpraca Tpay i Banku Pekao to unikalna kooperacja na długie lata, która umożliwi nam tworzenie nowych, niedostępnych jeszcze na rynku produktów, a co za tym idzie rozwój sektora e-commerce, z korzyścią zarówno dla partnerów biznesowych Tpay, jak i klientów banku. To pozwoliło nam połączyć najważniejsze w naszym odczuciu elementy, czyli siłę i skalę dużego banku, ze zwinnością i znajomością rynku e-commerce, którą jako ponad 10-letni fintech posiadamy. Jednocześnie los spółki nadal pozostaje w rękach jej założycieli, co jest dla nas szczególnie istotne. Partnerstwo z bankiem to po prostu kolejny krok na drodze do budowania silnej marki, która jest i pozostanie stabilnym partnerem biznesowym dla przedsiębiorców, którzy postawili na zaufane płatności od Tpay. – komentuje Sławomir Kubicki, General Manager w Tpay.

Nasze partnerstwo to dla klientów przede wszystkim dostęp do bramki płatniczej online, a także panel analityczny zbierający dane dotyczące transakcji online i offline. Działalność Pekao w obszarze e-commerce będzie obejmować także cross-selling usług acquiringu (akceptowania płatności kartami bankowymi) w zakresie terminali płatniczych oraz ofertę płatności odroczonych i pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych realizujących płatności online. – kontynuuje Sławomir.

Banki wprowadzają rozwiązania oparte na współpracy z fintechami

Pacific Western Bank zdecydował się na wdrożenie technologii z fintechem Finzly, w celu ulepszenia oferty walutowej i globalnej bankowości dla swoich klientów. Summit Bank z siedzibą w Oregonie wybrał infrastrukturę nCino do zoptymalizowania oferty bankowości komercyjnej. Fintech IDnow wykorzystuje uczenie maszynowe (machine learning) do weryfikacji tożsamość klientów za pomocą wideo na smartfonie lub komputerze, partnerstwo w tym zakresie nawiązał z niemieckim Commerzbank. Santander UK pracując nad przekształceniem procesu onboardingu klientów z kilkudniowego na kilkuminutowy aktywnie współpracował z firmami z sektora fintech, takimi jak m.in. Quadient, Comply Advantage, DocuSign, DueDil.