Wystarczy niewielka kwota i kliknięcie w telefonie: zaledwie 25 zł może zapewnić sześć koców termicznych rodzinom przebywającym na mrozie. Revolut przekazuje organizacjom dobroczynnym 100% otrzymanych darowizn.

Złóż datek przez Revolut

Pomoc trafi do zespołów ratownictwa i poszukiwawczych oraz do osób pozbawionych domu i środków pierwszej potrzeby, zwłaszcza do dzieci. Aby złożyć datek przez Revolut, trzeba wejść w aplikacji do zakładki Centrum (Hub) i wybrać kafelek Darowizny (Donations) z ikoną serduszka. Następnie, należy wybrać jedną z organizacji partnerskich i kwotę. Datki mogą być jednorazowe lub cykliczne. Kampania pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi jest aktywna w Wielkiej Brytanii i w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Polsce).

Jako Revolut, od roku skupiamy się w największym stopniu na zbieraniu datków na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Poprzez funkcję darowizny (Donations) w aplikacji Revolut prowadzimy zbiórki na pomoc uchodźcom z Ukrainy wspólnie z naszymi polskimi partnerami, Polską Akcją Humanitarną i Polskim Czerwonym Krzyżem. Nie mogliśmy jednak pozostać obojętni na wydarzenia w Turcji i Syrii. Liderami kampanii pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi są brytyjscy partnerzy Revolut, ale o wsparcie prosimy naszych klientów w całej Europie. Dziękujemy za każdą, nawet drobną kwotę. 100% każdego datku Revolut przekazuje organizacjom dobroczynnym – mówi Stefan Bogucki, Communications Manager Revolut w Polsce.

Informacje o organizacjach dobroczynnych

Disasters Emergency Committee (DEC) zrzesza 15 wiodących organizacji charytatywnych w Wielkiej Brytanii, po to by szybko i skutecznie zbierać fundusze w czasie kryzysu za granicą. Członkowie DEC wspierają wszystkie wrażliwe grupy (np. dzieci) i koordynują reakcję na wiele następstw kataklizmu. Apel w sprawie trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii został ogłoszony w czwartek 9 lutego, a 14 z 15 organizacji charytatywnych zrzeszonych w DEC planuje lub realizuje już działania na terenie katastrofy samodzielnie lub przez lokalnych partnerów.

Jak DEC wykorzystuje datki?

  • 25 zł to koce dla kilku osób by zabezpieczyć je od mrozu,
  • 250 zł to dostarczenie pożywienia dla 2 rodzin na 10 dni,
  • 500 zł to zapewnienie schronienia i noclegu dla 4 rodzin.

UNHCR, czyli Agencja ONZ ds. Uchodźców, działa poprzez zespoły ratownicze własne i partnerskie na terenie Turcji i Syrii, które dostarczają niezbędną pomoc z baz magazynowych i organizują dodatkowe dostawy środków pierwszej potrzeby. W Syrii dostawy koców, materaców i środków higieny zostały już rozdystrybuowane i UNHCR przygotowuje się do zwiększenia skali działań pomocowych dla potrzebujących w obu krajach.

Jak UNHCR wykorzystuje datki?

  • 4000 zł to koce dla 100 rodzin pozbawionych domu,
  • 25 000 zł to dostarczenie zestawów pomocy dla 30 rodzin w Syrii, które zawierają materace, koce, kanistry i pakiety z środkami pierwszej potrzeby,
  • 100 000 zł to budowa schronień dla 65 rodzin pozbawionych domów.

Save The Children W następstwie trzęsień ziemi w Turcji i Syrii ucierpiało wiele dzieci. Wydobywane z gruzów, często osierocone przez rodziców, którzy stracili życie w katastrofie, ranne, wyziębione i głodne, potrzebują szczególnej opieki. Save The Children (członek DEC) od lat jest aktywna w dotkniętym kataklizmem regionie i współpracuje z wieloma lokalnymi partnerami. Dzięki temu, pomoc mogła być podjęta natychmiast. Wspólnie z Tureckim Czerwonym Krzyżem, organizacją Support to Life w Turcji i Shafak w Syrii oceniła najpilniejsze potrzeby dzieci i zaczęła działać.

Jak Save The Children wykorzystuje datki?

  • 14 zł to para nowych butów dla dziecka,
  • 120 zł to ciepły komplet ubrań dla dziecka,
  • 260 zł to zapewnienie profesjonalnego wsparcia psychologicznego dla 10 dzieci przez 3 miesiące, by pomóc im uporać się z nieszczęściem, stratą i traumą,
  • 30 000 zł to dostarczenie 50 rodzinom, które straciły środki do życia, koców, ubrań, urządzeń kuchennych i materiałów do budowy schronienia.