Ze względu na zwiększony udział przychodów z produktów o wyższej marży, marża brutto Revolut wzrosła z 33% w 2020 r. do 70% w 2021 r. W tym okresie koszty operacyjne wzrosły jedynie o 37%, co świadczy o wysokiej dźwigni operacyjnej. Dobre wyniki finansowe Revolut w 2021 r. to również efekt m.in. wzrostu o ponad 50% liczby aktywnych klientów detalicznych (tygodniowo) – czytamy w komunikacie.

Revolut zamyka pierwszy rok z zyskiem

Odnotowano także wzrost liczby klientów korzystających z planów płatnych o 75%, co może wskazywać na rosnące zainteresowanie klientów dostępem do większej liczby funkcji Revolut, znacząco przyczyniając się do wzrostu przychodów. Salda depozytów klientów również istotnie wzrosły rok do roku – do łącznie 7,4 mld £ w grudniu 2021 r. (w 2020 r. 4,6 mld £, wzrost o 58%). Liczba pracowników Revolut podwoiła się w 2022 r. do ponad 6 tys.

– Pierwszy raz zamykamy pełny rok zyskiem. Udowadniamy, że potrafimy zwiększyć tempo wzrostu liczby klientów w dużej skali, a także zwiększyć przychody we wszystkich głównych liniach produktów. W 2021 r. otrzymaliśmy od Europejskiego Banku Centralnego pełną licencję bankową i powitaliśmy miliony nowych klientów – mówi Nik Storoński, współzałożyciel i CEO Revolut.

Co jeszcze planuje fintech?

– Przychody w 2022 r. wzrosły o ponad 30% i przekroczyły 850 mln £. Nasze ogólnie dobre wyniki finansowe w ubiegłym roku potwierdzają skuteczność zdywersyfikowanego modelu biznesowego Revolut. W 2022 r. nadal koncentrowaliśmy się na wzroście, zintensyfikowaliśmy działania marketingowe i sprzedażowe odpowiednio w segmencie detalicznym i korporacyjnym. Inwestycje przyniosły realny zwrot, a tempo przyrostu liczby klientów zwiększyło się w 2022 r. – w ubiegłym roku powitaliśmy ponad 9 mln nowych klientów, co stanowi wzrost o 54%. Obecnie Revolut ma ponad 27 mln klientów detalicznych, co oznacza ponad dwukrotny wzrost liczby klientów od początku 2021 r., przekroczyliśmy także 6 mln klientów w Wielkiej Brytanii – dodaje Mikko Salovaara, dyrektor finansowy Revolut

Po udzieleniu Revolut Bank pełnej europejskiej licencji bankowej w 2021 r. przez Europejski Bank Centralny, w 2022 roku firma uruchomiła usługi bankowe w kolejnych 12 krajach, zwiększając liczbę rynków europejskich obsługiwanych przez Revolut Bank do 30.

Wybiegając w przyszłość, w 2023 r. Revolut planuje wprowadzić na rynek kilka ważnych nowych produktów oraz wejść z ofertą na nowe rynki, między innymi do Nowej Zelandii, Brazylii, Meksyku i Indii.