Lady Robot odpowiada w Banku Pocztowym także za prezentowanie klientom wiadomości w bankowości internetowej, wyliczanie prowizji do pobrania z rachunku klienta, a także aktualizację online danych na stronie internetowej banku dotyczących wyceny funduszy – czytamy w komunikacie.

Projekt Lady Robot w Banku Pocztowym

Zarząd Banku Pocztowego podkreśla, że cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych, zwłaszcza w czasach stanu epidemii, to ważny kierunek rozwoju bankowości pocztowej. Obecnie bank uruchamia kolejny etap przedsięwzięcia, w wyniku którego opracowanych zostanie kolejnych 5 robotów.

Program Lady Robot w Banku Pocztowym został powołany w celu automatyzacji prostych, niekiedy monotonnych procesów biznesowych, jak np. proces analizy kredytowej czy obsługa aktualizacji różnego rodzaju danych. Wszystko po to, aby odciążyć pracowników banku, a także zaoferować klientom większy komfort korzystania z usług banku. Jednym z ostatnio zrealizowanych w ramach Lady Robot zadań jest robot na bieżąco aktualizujący na stronach internetowych banku informacje o godzinach otwarcia placówek Banku Pocztowego i Poczty Polskiej.

Pierwsze roboty powstały w Banku w 2018 roku, a projekt Lady Robot jest realizowany od 2019 r. W wyniku zmian w otoczeniu biznesowym w związku z koronawirusem, bank dokonał między innymi gruntownego przeglądu portfela projektów. Program robotyzacji pozostaje jednym z istotnych projektów zmierzających do dalszego rozwoju bankowości pocztowej. Obecnie Pocztowy uruchamia następny etap przedsięwzięcia, w wyniku którego opracowanych zostanie kolejnych 5 robotów.