Ministerstwo Finansów przedstawiło dane dotyczące dochodów i zwrotów w VAT od 2007 roku. Dane pokazują, że wprowadzone przez obecny rząd rozwiązania skutecznie wpływają na poprawę ściągalności podatku od towarów i usług ograniczając skalę nadużyć przy równoczesnym skróceniu okresu wypłaty należnych zwrotów VAT.

Czytaj także: Fundusze private equity ruszają na wielkie zakupy

Z danych resortu finansów wynika, że w ujęciu kasowym w 2008 roku dochody z tytułu VAT wyniosły 101 mld zł, by już w następnym roku zmaleć o ponad 1 mld zł. W 2011 roku odnotowaliśmy 120 mld zł dochodów z tytułu tego podatku, ale już w kolejnych latach wpływy – i to pomimo wzrostu gospodarczego – spadły do 113 mld zł.

W tabeli dochody z tytułu VAT w latach 2008-2015 (źródło: MinFin)

Rok W ujęciu kasowym ESA 2010
2008 101 783 101 876
2009 99 455 99 561
2010 107 880 109 718
2011 120 832 122 647
2012 120 001 116 264
2013 113 412 116 607
2014 124 262 122 671
2015 123 121 125 836
Różnica 2015 – 2008 21 338 23 960

Luka VAT wyniosła 262 mld zł

W okresie 2008-2015 dochody z VAT wzrosły jedynie o 21% w ujęciu kasowym i o około 24% w ujęciu ESA2010, przy wzroście nominalnego PKB w tym okresie o 40%. Relacja dochodów z VAT do PKB w ujęciu ESA 2010 w okresie 2008-2015 spadła odpowiednio z 7,92% do 6,99%. Skumulowana luka w VAT za okres 2008 – 2015 wynosiła ponad 262 mld zł.

Resort finansów utrzymuje, że główną przyczyną wzrostu dochodów z VAT było uszczelnienie systemu podatkowego, które skutkowało zmniejszeniem deklarowanych kwot zwrotów (o 4,19 mld zł) oraz zwiększeniem o około 9,73 mld zł wpływów z VAT. Jednocześnie resort przedstawił dane, z których wynika, że terminy zwrotów VAT uległy skróceniu przeciętnie o 4 dni.

Ministerstwo Finansów pod wodzą wicepremiera Mateusza Morawieckiego za punkt honoru przyjęło uszczelnienie kasy państwa przy jednoczesnym skutecznym zwalczaniu mafii vatowskiej.

Prezentacja MinFin – dochody z  VAT w latach 2008-2015

/ŁP