Na koniec II kwartału 2020 na polskim rynku znajdowało się 43,3 mln kart płatniczych, czyli o 215,5 tys. więcej niż w marcu. W Polsce na koniec czerwca było 37,6 mln kart zbliżeniowych, co oznacza, że na przestrzeni kwartału liczba tego typu kart zwiększyła się o 343 tys. sztuk. Obecnie udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych wynosił 86,8%.

Pełny raport NBP „Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2020 r.” można pobrać tutaj.

Rośnie liczba kart i transakcji w Internecie

Podstawową kategorią kart w Polsce pozostają karty debetowe (80,8%). Łączna liczba debetówek wyniosła 35 mln sztuk i zwiększyła się w ciągu kwartału o 296 tys. Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (12,8%), których łączna liczba wyniosła 5,5 mln szt. Liczba kredytówek na przestrzeni II kwartału 2020 r. zmniejszyła się o 97 tys.

Według danych od banków, w II kwartale 2020 r. odnotowano spadek liczby oraz wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych. W sumie w analizowanym okresie przeprowadzono 1,483 mld transakcji kartami płatniczymi (spadek o 6%) o łącznej wartości 187,5 mld zł (spadek o 3%).

W Q2 2020 przy użyciu kart przeprowadzono 1,4 mld transakcji bezgotówkowych, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło spadek o 5%. Transakcje bezgotówkowe stanowiły 91,8% łącznej liczby wszystkich transakcji kartami (pozostałe 8,2% to transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back)). Z kolei wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 94,5 mld zł (co stanowiło wzrost o 2% w porównaniu do poprzedniego kwartału).

W związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem części sklepów stacjonarnych wzrosła liczba i wartość transakcji kartami płatniczymi w Internecie. Według danych agentów rozliczeniowych w II kwartale 2020 r. kartami płatniczymi w Internecie zrealizowano 33,6mln transakcji, czyli więcej o 541 tys. w porównaniu do kwartału poprzedniego. Warto zauważyć, iż łączna wartość transakcji w Internecie opiewała na kwotę 5 mld zł. Była to wartość większa aż o 941mln zł niż w kwartale poprzedzającym (wzrost o 23%).

Przybywa terminali płatniczych, a ubywa bankomatów

Na koniec czerwca 2020 r. rynek polski oferował dostęp do 974,6tys. terminali POS, to wzrost o 26 tys. w porównaniu do końcówki marca. Obecnie wszystkie dostępne w Polsce terminale płatnicze są przystosowane do obsługi kart zbliżeniowych. Z kolei liczba działających akceptantów wyposażonych w terminale POS zwiększyła się do poziomu 439 tys.

Nastąpił także wzrost liczby punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych. Na koniec czerwca2020 r. punktów tego typu było 707tys., czyli więcej o 14,7tys. (wzrost o 2%) w porównaniu do marca bieżącego roku.

Jak wyglądała sytuacja w przypadku bankomatów? Na koniec czerwca w Polsce było 22.166 tego typu urządzeń, czyli o 368 mniej niż w kwartał wcześniej. Transakcji wypłat z bankomatów było w tym okresie 112,1 mln, czyli nastąpił spadek o 16% kwartał do kwartału. Łączna wartość wypłat wyniosła 75,7mld zł, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznacza spadek o 9%. Wypłata w bankomacie średnio wynosiła 675zł, czyli była wyższa niż w kwartale poprzednim (623zł) – podaje Narodowy Bank Polski.

/RT