W ramach dotychczasowych konkursów realizowanych jest 136 projektów, wspartych kwotą ponad 2,3 mld zł. Realizowane projekty zapewnią dostęp do nowoczesnych usług dostępu do internetu dla ponad 1,3 mln gospodarstw domowych i 10 tys. placówek oświatowych – co jest wynikiem prawie dwukrotnie przewyższającym cel określony dla I osi priorytetowej PO PC.

Czytaj także: Przelewy Express Elixir już dostępne w serwisie transakcyjnym Inteligo

Budżet to prawie 2 miliardy złotych

Trzeci konkurs kierowany jest do obszarów, na które nie podpisano umów we wcześniejszych naborach. Ostatecznie zostały zatwierdzone 33 obszary konkursowe. Łączna kwota maksymalnego dofinansowania dla wszystkich obszarów wynosi 1 908 808 869 zł. Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem dla wszystkich obszarów łącznie wynosi 460 565, natomiast łączna liczba adresów placówek edukacyjnych, które mają zostać podłączone to 2 579.

Czytaj także: Będzie szybki i darmowy Internet w każdej szkole

Warunki trzeciego konkursu są co do zasady tożsame z warunkami drugiego konkursu. Nowością jest możliwość przeprowadzenia kolejnych rund naborów – dzięki czemu możliwe będzie sprawne rozdysponowanie alokacji na wszystkie obszary konkursowe w przypadku, gdyby po pierwotnym naborze wciąż pozostały obszary, na których nie będzie projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją konkursową dostępne jest na stronie www.cppc.gov.pl.