Program akceleracyjny, w którym bank patronuje ścieżce FinTech, polega na współpracy między dojrzałymi startupami oferującymi rozwiązania gotowe do wdrożenia, a biznesem. Wsparcie praktyków i ekspertów finansowych pozwala wybranym startupom dostosować pomysły produktowe lub usługowe do realnego zapotrzebowania na rynku – czytamy w komunikacie.

Santander wybrał 5 polskich startupów w ramach AccelUp

Uczestnicy programu otrzymają wsparcie w wysokości do 200 tys. złotych i 100 godzin doradczych, dzięki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, by dostosować swoje rozwiązania do potrzeb banku i je walidować w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Celem programu AccelUp jest komercyjne wdrożenie technologii startupów, które z sukcesem przejdą pilotaże, a następnie ich skalowanie w ramach Grupy Santander.

Wśród wytypowanych przez Santander Bank Polska firm znalazły się:

  1. DeFiSyndicate (platforma e-Inwestor) to platforma inwestycyjno-edukacyjna, która pomaga rosnącej liczbie inwestorów lepiej zrozumieć rynek produktów giełdowych oraz otrzymać łatwy dostęp do niezbędnych informacji i materiałów edukacyjnych. W związku z coraz większym popytem na produkty giełdowe w Polsce, oraz trudnym dostępem do jakościowych informacji na ich temat, zespół DeFiSyndicate postanowił stworzyć łatwo dostępną i przyjazną użytkownikom przestrzeń, gdzie każdy – zarówno początkujący, jak i doświadczony inwestor – znajdzie niezbędne informacje o produktach giełdowych. Platforma jest dostępna online, dzięki czemu niezbędna wiedza jest zawsze na wyciągnięcie ręki.
  2. Privacy Optimization/Data Breach Management Tool (DBMT) to oprogramowanie optymalizujące i pomagające organizacjom w analizie incydentów związanych z danymi osobowymi, ocenie ryzyka i terminowym zgłaszaniu naruszeń danych osobowych odpowiednim organom ochrony danych. To pionierskie narzędzie reagowania na naruszenia prywatności zostało zaprojektowane w celu pełnego wsparcia i automatyzacji krytycznych procesów, które muszą prowadzić inspektorzy ochrony danych i zespoły ds. prywatności, aby właściwie radzić sobie z incydentami.
  3. Octagon/Dataphora oferuje nowy standard transferu danych osobowych klientów pomiędzy różnymi centrami biznesowymi jednego banku, np. pomiędzy bankiem i jego biurem maklerskim. System zastępuje obecnie stosowane bezpośrednie integracje, w tym także manualne procesy występujące ze względu na wymogi tzw. „chińskiego muru”. Główną ideą jest użycie blockchainowego paradygmatu Suwerennej Tożsamości, w którym klient banku w pełni kontroluje przepływ swoich danych. W rezultacie użytkownik końcowy staje się łącznikiem między jednostkami banku, więc żaden transfer danych nie może się wydarzyć bez jego zgody. Rozwiązanie jest skalowalne, bezpieczne i efektywne.
  4. NobleData to fintechowy startup, który został założony w oparciu o wieloletnie doświadczenie w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania dla instytucji finansowych. Misją spółki jest dostarczanie rozwiązań IT, które pozwalają tworzyć nowe usługi i produkty w branży. W tym celu wykorzystuje najnowsze technologie digitalizacji procesów: blockchain, tokenizacja, suwerenna tożsamość (SSI), biometria. NobleData dostarcza rozwiązania, które przechodzą najbardziej rygorystyczne testy bezpieczeństwa, są zgodne z najnowszymi trendami UX i CX.
  5. 4Semantics rozwija technologie rozumienia dokumentów, które wykorzystuje do budowy linii produktów SensID – unikalnych rozwiązań pozwalających na automatyzację złożonych zadań wymagających zdolności kognitywnych. SensID Cognitive Automation rozumie informacje z dokumentów i przekształca je do postaci ustrukturyzowanej – gotowej do dalszego przetwarzania w robotyzacji i do celów analitycznych. Stworzona technologia została zastosowana w produkcie SensID GDPR, który dzięki wyszukiwaniu i zarządzaniu danymi osobowymi, zapewnia zgodność z wymaganiami RODO. Trwają prace nad produktami wspierającymi automatyzację opartą na rozumieniu dokumentów w domenie bankowości oraz ubezpieczeń.

Do czerwca 2021 roku zostały zaplanowane prace nad przygotowaniem wersji produktów i rozwiązań startupów w ramach „product development” oraz weryfikacja rozwiązań startupów na środowisku testowym banku.