Platforma One Trade Portal wykorzystuje przewagę konkurencyjną, jaką Grupie Santander daje bieżąca współpraca i wymiana know-how między bankami działającymi w ramach Grupy na różnych rynkach, w tym m.in. w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej i Południowej. Powstałe narzędzie zapewnia obsługę zarządzania produktami finansowymi dla klientów lokalnych jak i działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Międzynarodowy przepływ płatności

Już teraz na platformie przedsiębiorcy mogą korzystać z usługi GPI Tracker oraz Instant Account Information (IAI). Pierwsza z nich umożliwia sprawdzanie statusu płatności wysłanej poprzez sieć  SWIFT. Dzięki GPI Tracker można na bieżąco sprawdzać m.in. przebieg płatności, czas jej realizacji czy opłaty jakie są pobierane przez poszczególne banki realizujące daną transakcję. Usługa GPI Tracker jest świadczona w bankach, które przystąpiły do inicjatywy SWIFT GPI.

Natomiast Instant Account Information (IAI) to usługa, która umożliwia dostęp do firmowych rachunków bieżących prowadzonych w Santander Bank Polska w czasie rzeczywistym, wraz z informacją o aktualnym saldzie oraz historią transakcji. Dzięki usłudze IAI klient może zarządzać swoimi kontami na całym świecie np. przeliczać środki na wszystkich kontach na wybraną przez siebie walutę, grupować i szeregować rachunki według różnych parametrów, na przykład kraju, waluty lub innych wybranych kryteriów. Możliwość podglądu rachunków zagranicznych spółek z grupy kapitałowej klienta prowadzonych lokalnie w bankach Grupy Santander zostanie udostępniona w nadchodzących miesiącach.

– Portal dostarcza rozwiązania i usługi takie jak GPI Tracker czy IAI, dzięki którym łatwiejsze będzie zarządzanie płatnościami czy monitorowanie ich przepływu. W kolejnych etapach platforma będzie rozbudowywana o nowe, przydatne funkcjonalności i usługi w obszarach cash management oraz trade finance – mówi Rafał Pokora, Dyrektor Departamentu Globalnej Bankowości Transakcyjnej w Santander Bank Polska.

Kolejne plany rozwoju portalu

W kolejnych fazach planowane są wdrożenia produktów biznesowych i usług umożliwiających m.in. obsługę przelewów międzynarodowych i transakcje wymiany walut w procesie płatności.

Przelewy One Trade umożliwią przesłanie pieniędzy na inny rachunek w bankach Grupy Santander, a także do beneficjentów, którzy posiadają rachunki w innych bankach, w krajach w których obecna jest Grupa.

W następnych etapach rozwoju platformy Grupa Santander planuje uruchomienie rozwiązań dotyczących finansowania handlu i kapitału obrotowego. Będą to produkty Trade Finance – One Trade – np. inkaso importowe/eksportowe, akredytywy eksportowe i importowe, gwarancje. Wśród planowanych rozwiązań znajdą się m.in. globalne usługi confirmingu czy dyskonto należności. W planach jest też wdrożenie funkcji dotyczących digitalizacji łańcucha wymiany handlowej, a także usług niefinansowych takich jak np. wyszukiwanie kontrahenta, negocjacje, zawieranie umów, logistyka czy ubezpieczenia. Santander już pozwala na elektroniczne podpisywanie umów, jednak w kraju.

Z usług w One Trade Portal może skorzystać każda firma, która jest klientem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej lub Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Santander Bank Polska, posiada aktywną usługę bankowości elektronicznej iBiznes24, oraz wykupi do niego dostęp.