Ankieta, na podstawie której powstał raport została przeprowadzona przez Grupę Santander w dziewięciu krajach Europy i Ameryki Łacińskiej w 2020 r., w okresie, w którym obowiązywały ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Badanie objęło 1 094 osoby, a pytania dotyczyły opinii nt. ryzyka związanego z prowadzeniem własnej firmy, aspiracji zawodowych, wykształcenia czy potrzebnych umiejętności.

Wyniki ankiety

Z ankiety wynika ponadto, że większość studentów w niektórych spośród krajów najbardziej dotkniętych skutkami Covid-19 spodziewa się, że będzie zarabiać więcej niż ich rodzice, niezależnie od wpływu pandemii na światową gospodarkę oraz rosnące bezrobocie wśród młodych osób.

Program stypendialny Santander

Santander prowadzi program stypendialny Santander Tech | Reskilling in Data Analytics. Program stworzony we współpracy z Ubiqum Code Academy przeznaczony jest dla 50 osób w wieku powyżej 18 lat, które chcą pracować w analizie danych.

Program ma na celu pozyskanie talentów w obszarze gospodarki cyfrowej i będzie realizowany w dwóch etapach, w trybie zdalnym, w języku angielskim i hiszpańskim. Od kandydatów nie wymaga się ani wcześniejszych doświadczeń, ani specjalistycznej wiedzy z obszaru analizy danych.

Etap wstępny – wprowadzenie do analizy danych – rozpocznie się pod koniec czerwca 2021. Obejmie on 200 kandydatów i potrwa sześć tygodni. W tym etapie kandydaci poznają podstawy analizy danych oraz sposoby przekształcania i optymalizacji procesów technologicznych i umiejętności cyfrowych.

Do etapu drugiego, czyli kursu programowania, który rozpocznie się we wrześniu 2021 r. i potrwa 25 tygodni, zakwalifikuje się 50 osób wyłonionych w pierwszym etapie. Stypendyści nauczą się, w jaki sposób wykorzystywać algorytmy uczenia maszynowego oraz języki programowania (R i Python).

Stypendia Santander Tech | Reskilling in Data Analytics – Ubiqum Code Academy są przeznaczone dla obywateli lub rezydentów Niemiec, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Potencjalni kandydaci i kandydatki mogą zapoznać się z wymaganiami programu i złożyć wniosek na stronie www. becas-santander.com  do 26 maja 2021.

-Rozwój umiejętności i kształcenie ustawiczne zwiększające szanse kandydatów na rynku pracy będą od teraz głównym celem stypendiów Grupy Santander. W erze transformacji cyfrowej w środowisku pracy, chcemy oferować studentom i pracownikom więcej możliwości rozwoju umiejętności zawodowych lub zmiany kierunku kariery – mówi Javier López, szef globalnej jednostki Social Impact w Santander Universities,