Otwarta Bankowość Saxo oparta jest na założeniu, że partnerstwa i współpraca na szerszą skalę staną się wkrótce głównym motorem rozwoju sektora finansowego. Kierując się tą wizją Saxo udostępnił swoją infrastrukturę inwestycyjną szerokiemu ekosystemowi, na który składają się zewnętrzni deweloperzy, spółki FinTech, dostawcy i inni partnerzy, dzięki czemu podmioty te otrzymują dostęp do mechanizmów transakcyjnych Saxo.

Otwarta bankowość jest trendy

– Otwarta Bankowość to ostatnio bardzo popularny termin na rynku finansowym, ale infrastruktura do obrotu aktywami Saxo Banku jest w tym zakresie wyjątkowa, ponieważ pozwala na dostęp do niemal każdej części łańcucha wartości za pomocą technologii, w tym przez API. W modelu biznesowym Saxo Banku partnerstwa i współpraca są kluczowe, dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie portalu, w którym każdy deweloper znajdzie odpowiednie dla siebie zasoby – powiedział Benny Boye Johansen, Dyrektor Open API.

– Czasami wszystkie wymagania mogą zostać spełnione przez jedno API. Na przykład możliwe jest zaprojektowanie i zintegrowanie pełnej platformy transakcyjnej za pomocą SaxoOpenAPI, natomiast szukając najlepszej płynności i realizacji zleceń można skorzystać z technologii FIX. Możliwe jest nawet połączenie obu technologii i wykorzystanie płynności dzięki FIX oraz OpenAPI dla przesyłania informacji o saldzie i depozycie zabezpieczającym do swojej aplikacji lub bezpośrednio do Microsoft Excel – dodaje Johansen.

– Wachlarz dostępny rozwiązań technologicznych jest szeroki. Partner White Label może wykorzystać rozwiązanie Client Management Services API do tworzenia funduszów i zarządzania klientami w chmurze. Można też użyć Trade Event Notification System, aby na bieżąco aktualizować systemy o dane związane z aktywnością transakcyjną klientów. Dodatkowo Saxo oferuje listę plików ze stanem na koniec dnia, co jest pomocne przy wewnętrznej rachunkowości i raportowaniu. Użytkownicy mogą także wykorzystać SaxoOpenAPI do integracji obrotu bezpośrednio na swoim portalu lub zaprojektowania własnego interfejsu użytkownika uzupełniającego lub w pełni zastępującego nagradzaną platformę transakcyjną SaxoTraderGO – podsumowuje Benny Boye Johansen.

Uruchomienie nowego portalu dla deweloperów to istotne udoskonalenie oferty Open API Saxo Banku. Ulepszono dokumentację i narzędzia deweloperskie, dodano także nowe API. Jest to spójne ze strategią stopniowego dzielenia się nowymi funkcjonalnościami, które są dostępne i używane na platformach transakcyjnych Saxo.