W spotkaniu udział wziął Prezydent RP, Przewodniczący KNF, Prezes NBP oraz Minister Finansów.

Zarówno przedstawiciele sektora bankowego oraz regulatora wyrazili chęć współpracy w zakresie wypracowania odpowiednich rozwiązań, jak również dostrzegają potrzebę wprowadzenia ponadstandardowych instrumentów, które zabezpieczą rynek finansowy oraz obywateli przed problemami ekonomicznymi.

Podsumowanie spotkania MF, ZBP, KNF, NBP i Prezydenta RP

  • do poniedziałku 16 marca Związek Banków Polskich, we współpracy z przedstawicielami regulatora, wypracuje rozwiązanie, które umożliwi wstrzymanie spłat rat kredytów (głównie chodzi o kredyty hipoteczne i firmowe) na okres od 3 do 6 miesięcy
  • rozwiązanie ma mieć charakter dobrowolny dla banków. Jednak niektóre banki już zadeklarowały, że będą wdrażać wypracowane rozwiązanie.
  • wstrzymanie spłaty rat kredytów ma odbywać się na podstawie uproszczonego wniosku z możliwością złożenia go w formie elektronicznej.
  • rozwiązanie ma dotyczyć przede wszystkim firm i jej pracowników, które zostaną objęte kwarantanną.
  • zarówno NBP i KNF podkreślają, że system bankowy jest stabilny i doposażony kapitałowo. Regulator przewiduje wsparcie dla sektora bankowego – zarówno merytoryczne, jak i w ramach dostępnego instrumentarium.
  • Minister Finansów zapewnia, że system bankowy jest przygotowany do pracy zdalnej a system płatniczy i gotówkowy jest niezagrożony.

Prezydent RP: banki zachowują się odpowiedzialnie

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że widzi chęć współdziałania ze strony banków, w tym dużą wolę wyciągnięcia ręki do klientów banków. Prezydent podkreślił, że banki wykazują odpowiedzialną postawę. Wypracowane rozwiązania mają pomóc, w tej trudnej sytuacji, kredytobiorcom posiadającym kredyty hipoteczne, w tym te w walutach obcych.

Pomoc ma także dotyczyć firm. Jednocześnie Andrzej Duda powiedział, że formuła będzie dobrowolna dla sektora bankowego, a samo odroczenie spłaty wiązać się będzie z wydłużeniem okresu kredytowania. Głowa państwa potwierdziła, że sektor bankowy jest stabilny, przygotowany i spokojnie podchodzi do sytuacji związanej z epidemią koronawiursa.

Prezes NBP: recesji nie będzie!

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że pomysł polega na tym, że banki wykonają ponadstandardowy gest wobec klient, a system regulacyjny przygotuje zmiany, które pozwolą na jego wykonanie w taki sposób, by nie narazić stabilności systemu bankowego. W poniedziałek pojawią się konkretne propozycje, wraz z ich parametryzacją. Jednocześnie prezes NBP stwierdził, że wg najlepszych ocen sytuacja gospodarcza ulegnie pogorszeniu, ale nie ma mowy o recesji.

– Trzeba będzie pomagać tym przedsiębiorstwom, których pracownicy pójdą na kwarantannę i tutaj całe to instrumentarium będzie krążyć. Gwarantuję, że cały Komitet Stabilności Finansowej użyje wszystkich możliwości jakimi dysponuje, by zapewnić stabilność – mówił prezes NBP podczas konferencji prasowej.

Komisja Nadzoru Finansowego wesprze banki

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski podkreślił, że formuła wsparcia będzie miała charakter porozumienia społecznego. Jastrzębski zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie dużo mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i teraz jest ten moment, kiedy można to zastosować w praktyce.

Polski sektor bankowy jest stabilny i przygotowany technologicznie oraz kompetencyjnie do tego, by szybko przygotować rozwiązania korzystne dla wszystkich. KNF zapewnia, że będzie wspierać banki w szerokim zakresie, szczególnie merytorycznym.

Ministerstwo Finansów – nie ma obaw o system płatniczy

Minister Finansów Tadeusz Kościński bardzo konkretnie zapewnił, że system płatniczy nie jest zagrożony, a banki jak mało, które podmioty, są bardzo dobrze przygotowane do pracy zdalnej.