SGB-Bank SA oraz Zakład Usług Informatycznych NOVUM podpisały list intencyjny deklarujący wolę współpracy przy uruchamianiu nowych usług i funkcjonalności w systemach i platformach dedykowanych klientom Banków Spółdzielczych SGB.

Współpraca obejmować będzie rozwijanie bankowości mobilnej i internetowej dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym między innymi kolejnych funkcji BLIK, kredytów online, cyfrowej tożsamości i rozwoju platformy FrontEnd. Wykorzystując system otwartej bankowości BS API, NOVUM i SGB-Bank będą przygotowywały nowe funkcjonalności w ramach interfejsu udostępnionego przez organizacje płatnicze Visa i MasterCard w oferowanych przez siebie systemach.

– Dla Banków Spółdzielczych SGB to kolejny krok w budowaniu silnej, służącej klientom platformy usług bankowych, zwierającej najnowocześniejsze i najbardziej funkcjonalne rozwiązania technologiczne – mówi Błażej Mika, wiceprezes Zarządu SGB-Banku SA. – Wykorzystujemy do tego celu istniejące już w bankach systemy i platformy oraz BS API – jedno z najważniejszych narzędzi informatycznych, w które wzbogaciła się bankowość spółdzielcza w minionym roku.

Nowa aplikacja mobilna dla klientów SGB

Ostateczne porozumienie pomiędzy stronami ma nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. SGB-Bank SA zamyka obecnie kolejne etapy przygotowywania nowej otwartej platformy omnikanałowej BS API. W ramach platformy klienci Banków Spółdzielczych SGB otrzymają aplikację mobilną SGB Mobile, do której w następnych terminach będą dokładane kolejne funkcjonalności, takie jak np. proces automatycznego dodawania kart do cyfrowych portfeli Google Pay i Apple Pay z poziomu aplikacji mobilnej, czy możliwość zarządzania subskrypcjami, której jak dotąd nie oferuje jeszcze żaden bank w Polsce.

W systemie Novum Bank Enterprise będą wprowadzane oczekiwane przez banki spółdzielcze nowe funkcje, dla działania których niezbędne są interfejsy do systemów i platform udostępniane przez SGB-Bank SA. Jako pierwsza zostanie udostępniona usługa BLIK w działającej już aplikacji mobilnej Novum, a następnie kolejne takie jak możliwość zarządzania kartami online przez klienta, czy też procesowanie wzorcowych produktów bankowych, opartych o wytyczne zrzeszeniowe.