Signius dostarcza platformę do podpisywania dokumentów na odległość. Spółka we współpracy z EuroCert umożliwia w pełni zdalne nabycie i złożenie podpisu kwalifikowanego. Dzięki partnerstwu z eDO App weryfikacja tożsamości przez e-dowód jest jednym ze sposobów na potwierdzenie danych osobowych przy zakładaniu konta, umożliwia także korzystanie z podpisów elektronicznych.

Opłacenie złożenia podpisu kwalifikowanego na platformie Signius

Dzięki nowej funkcji osoba zlecająca dokumenty do podpisu może zapłacić za podpisy kwalifikowane swoich podpisujących. Zlecający wybiera osobę, której kupuje dostęp do podpisów kwalifikowanych, a w kolejnym kroku wybiera pakiet, np. pięciu podpisów.

W koszcie pakietu zawarte jest także potwierdzenie tożsamości podpisującego, które odbywa się poprzez wideoweryfikację. Ten krok jest podstawą do wydania certyfikatu kwalifikowanego, który umożliwia natychmiastowe złożenie podpisu kwalifikowanego. Co istotne, nie ma konieczności instalowania żadnej aplikacji, a cała czynność podpisywania odbywa się w trakcie jednego procesu na jednej platformie.

– Szybsze podpisanie umów przekłada się np. na zwiększenie i przyspieszenie konwersji sprzedaży. Ale to nie wszystko. Możliwość opłacenia złożenia podpisu kwalifikowanego przez drugą stronę jest niezwykle przydatna, a czasem niezbędna, w przypadku zawierania umów z klientem lub nowym pracownikiem – mówi Jack Piekarski, CEO Signius S.A.

Opisywane rozwiązanie to kolejna nowa funkcja dostępna na platformie Signius. Od kilku miesięcy istnieje już możliwość pokrycia przez zlecającego kosztów podpisu zaawansowanego. W ostatnich tygodniach na platformie wprowadzono dwa kolejne języki (rosyjski i ukraiński), w których można dokonać wideoweryfikacji.